معنی درس سیزدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس سیزدهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس روزی که باران میبارید فارسی پنجم ابتدایی

درس سیزدهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس روزی که باران میبارید فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس سیزدهم: روزی که باران میبارید

معنی کلمات درس سیزدهم فارسی پنجم

دکان: مغازه از قول من: از طرف من
رهگذران: عابران خیره شدن: چشم دوختن ، زل زدن
بی اختیار: ناگاه و بی اراده سوار سبز پوش: امام زمان
لذت بردن: احساس خوشی کردن جامه: لباس
تمیز: پاکیزه نرگس: نام گل – نام مادر امام زمان
مخصوصا: به ویژه رسم: آیین – روش
تصویر: نقشه ، عکس پیشواز: استقبال
بوستان: باغ فواره: بالا رفتن آب با فشار
دیدنی تر: تماشایی تر عود: نوعی چوب خوشبو
انتظار داشت: توقع داشت جاودان: همیشگی
مشغول: سرگرم همیار hamyar.in

مخالف و متضاد درس سیزدهم فارسی پنجم

کوچک بزرگ
تمیز کثیف
زیبا زشت
زود دیر
آرام تند
ساکت شلوغ
باز بسته

هم خانواده درس سیزدهم فارسی پنجم

مخصوصا= مخصوص ، خاص
انتظار= منتظر
مشغول= شغل ، شاغل
خارج= خروج

کلمات سخت املایی درس سیزدهم فارسی پنجم

بعد از ظهر– دکّان – قاب‌‌فروشی – مغازه – عَجَل الله تعالی فرجه – خوش نویس – فلزّی – رهگذران – مخصوصاً – انتظار – پیغامی – غرق تفکر – مشغول

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس سیزدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر بال در بال پرستوها و برای بخش قبلی از حکایت بوعلی و بانگ گاو استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۱۳ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.