کلمات درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس چهاردهم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس چهاردهم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس چهاردهم :: پرچم

معنی کلمات درس پرچم فارسی دوم ابتدایی

نسیم: باد ملایم
وسط: میان
وارد: داخل
لذت: خوشی
گذشته: قبل
مثل: مانند- شبیه
صلح: آشتی-  دوستی
میهن: وطن، کشور
سربلندی: افتخار
فرق: تفاوت – اختلاف
هنگام: وقت
احساس کردن: حس کردن
سرخ: قرمز
قشنگ: زیبا – خوشگل
نشانه: علامت
دوباره: یک بار دیگر
صبحگاهی: هنگام صبح
دفاع: حفاظت – پاسداری کردن
نگاه می کنم: می بینم – تماشا می کنم
می وزید: تکان می خورد – حرکت می کرد

مخالف کلمات درس پرچم فارسی دوم

آهسته تند
صلح جنگ
گذشته آینده
فرق شبیه
زیبا تر زشت تر

کلمات مهم املایی درس ۱۴ فارسی دوم

صبحگاهی – می وزید – پرچم – تکان – نشانه ی آزادی – فرق – سرسبزی – صلح و دوستی – سُرخ – وسطِ پرچم – الله – شهیدان – خدا حافظی – حیاط – گذشته – تماشای – لذّت می برم – آسمان – صاف – پرستوهای – می رسد – عید – فرش ها – تاب بازی