معنی درس چهاردهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس چهاردهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس شجاعت فارسی پنجم ابتدایی

درس چهاردهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس شجاعت فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس چهاردهم: شجاعت

سردار لشکری که با تدبیر و مهارت، فرمان عقب نشینی می دهد و سپاه خود را از خطر می رهاند، شجاع است.
معنی: سردار لشکری که با اندیشه و استادی و مهارت، دستور عقب نشینی می دهد و سپاه و سربازان خود را از خطر نجات می دهد، شجاع است

معنی کلمات درس چهاردهم فارسی پنجم

ایستادگی کند: مقاومت کند چاره جویی: تدبیر و چاره اندیشی
نهراسد: نترسد صحنه ی نبرد: میدان جنگ
ناپسند: زشت شریفی: بزرگواری
پسندیده: نیکو همنوع: دو یا چند نفر از یک نوع
می پرهیزند: دوری می کنند تدبیر: اندیشیدن
خودداری: دوری مهارت: ماهر بودن
مکان نا امن: جای خطرناک عقب نشینی: به عقب رفتن
عاقبت: سرانجام – پایان کار نکوهیده: زشت – ناپسند
کمال: آراستگی رخ دهد: اتفاق بیفتد
متانت: سنجیده رفتار کردن جهل: نادانی
رویارویی: روبرو شدن تضمین می کند: به عهده می گیرد – ضمانت

مخالف و متضاد درس چهاردهم فارسی پنجم

رنج خوشی
ناپسند پسندیده
نا امن امن
ترسو شجاع
نکوهیده پسندیده
موفقیت شکست
اصلی فرعی
جهل دانایی
تاریکی روشنایی
درمان درد
تلخی شیرینی
سلامت بیماری
دروغین راستین

هم خانواده درس چهاردهم فارسی پنجم

ترس= ترسو ، ترسان
شریف= شرف ، مشرف
قدرت= قادر ، مقتدر ، اقتدار
موفقیت= توفیق ، موفق
جهال= جاهل ، جهالت
تضمین= ضامن ، ضمانت
دفاع= مدافع ، دفع

کلمات سخت املایی درس چهاردهم فارسی پنجم

نهراسد – خطرناک – می‌پرهیزد – وظیفه – مهارت – صحنه – می‌‌رهاند – تفکّر – تصمیمگیری – موفّقیّت – زلزله – تصادف – چراغ – جرّاحی – همنوع – رانندگی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس چهاردهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس ۱۵ فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی شعر بال در بال پرستوها کلاس پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درک مطلب درس ۱۴ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.