کلمات درس ۱۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

کلمات درس ۱۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

معنی درس شیر و موش فارسی چهارم

کلمات درس ۱۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

معنی درس شیر و موش فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس پانزدهم : شیر و موش

معنی شعر شیر و موش فارسی چهارم

معنی صفحه ۱۱۳ فارسی چهارم👇

۱- بود شیری به بیشه ای ، خفته *** موشکی کرد ، خوابش آشفته
۲- آن قدر گوش شیر ، گاز گرفت *** گه رها کرد و گاه باز گرفت
معنی: شیری در بیشه ای خوابیده بود . موش کوچکی خواب او را بر هم زد . گوش شیر را خیلی گاز می گرفت . گاهی گوش او را رها می کرد و دوباره آن را گاز می گرفت

۳- تا که از خواب ، شیر شد بیدار *** متحیر ز موش بد رفتار
۴- دست برد و گرفت کله ی موش *** شد گرفتار ، موش بازی گوش
معنی: تا این که شیر از خواب بیدار شد ،حال شیر به خاطر بد رفتاری موش تغییر کرد و تعجب کرد . شیر دستش را برد و سر موش را گرفت و موش بازیگوش گرفتار شد

۵- خواست در زیر پنجه له کندش *** به هوا برده ، بر زمین زندش
۶- گفت : ای موش لوس یک غازی *** با دم شیر می کنی بازی
معنی: شیر تصمیم گرفت موش را از زیر پنجه اش له کند یا او را بلند کرده و به زمین بکوبد .
گفت ای موش لوس بی ارزش با دم شیر بازی می کنی ؟

۷- موش بیچاره در هراس افتاد *** گریه کرد و به التماس افتاد
… معنی صفحه ۱۱۰ فارسی چهارم👇 …
۸- که تو شاه وحوشی و من موش *** موش هیچ است پیش شاه وحوش
معنی: موش بیچاره ترسید و شروع کرد به گریه و التماس کردن که ای شیر تو شاه حیوانات جنگل هستی و من یک موش هستم . موش در مقابل پادشاه حیوانات هیچ است
۹- تو بزرگی و من خطا کارم *** از تو امید مغفرت دارم
۱۰- شیر از این لابه رحم حاصل کرد *** پنجه وا کرد و موش را ول کرد
معنی: تو بزرگی و من گناه کارم . امیدوارم از جانب تو بخشیده شوم . شیر به خاطر این التماس ها دلش به رحم آمد . پنجه اش را باز کرد و موش را رها کرد .

۱۱- اتفاقا سه چار روز دگر *** شیر را آمد این بلا بر سر
۱۲- از پی صید گرگ ، یک صیاد *** در همان حول و حوش دام نهاد
معنی: اتفاقا سه چهار روز دیگر همین بلا بر سر شیر آمد .
یک صیادی که به دنبال شکار گرگ بود در همان حوالی دامی گذاشت .

۱۳- دام صیاد گیر شیر افتاد *** عوض گرگ ، شیر گیر افتاد
۱۴- موش چون حال شیر را دریافت *** از برای خلاص او بشتافت
معنی: دامی که صیاد گذاشته بود نصیب شیر شد و به جای گرگ ، شیر در آن گرفتار شد.
موش وقتی از وضعیت شیر باخبر شد برای نجات دادن او با سرعت رفت

۱۵- بندها را جوید با دندان *** تا که در برد شیر از آن جا جان
۱۶- شیر چون موشی را رهایی داد *** خود رها شد ز پنجه ی صیاد
معنی: موش با دندان های خود بندهای دام را جوید تا شیر از آن دام جان سالم بدرد برد و رها شد .
شیر به خاطر این که موش را رها کرد ، خودش نیز از دست صیاد رهایی یافت .

معنی کلمات درس پانزدهم فارسی چهارم

بیشه : جنگل مرور : تند خوانی
سِحر : جادو تعلّق داشتن : وابستگی داشتن
خفته : خوابیده موشک : موش کوچک
درعوض : به جای حول وحوش : اطراف ، دور وبر
متغیّر : خشمگین وحوش : جانوران وحشی
صید : شکار خطا کار : گناهکار
لابه : التماس بازیگوش : کسی که بیش تر به فکر بازی است.
تحمّل : صبر حاصل کرد : به دست آورد
چار : چهار یک غازی : بی ارزش ، ناچیز
جَست : جهید بشتافت: شتابان رفت
خلاص : رهایی هراس : ترس
له کندش : او را له کند حدس زدم : گمان کردم ، فکر کردم
داوطلب : به میل و اراده خود حاضر شدن فاش : آشکار ، ظاهر
مغفرت : آمرزش قطعات : قطعه ها ، تکّه ها
ناهماهنگی : بی نظمی وادار کردن : مجبورکردن
متفکّرانه : اندیشمندانه سابق : گذشته ، قبل

کلمات مخالف و متضاد درس پانزدهم کلاس چهارم

سخت آسان
خفته بیدار
بهترین بدترین
خواب بیدار
حقیقت دروغ
موفّقیّت شکست
درست غلط
گریه خنده
تشویق تنبیه
رهایی اِسارت
جدّی شوخی
یک غازی با ارزش

کلمات هم خانواده درس پانزدهم کلاس چهارم

متغیّر = تغییر
وحوش = وحشی
مغفرت = استغفار
رحم = رحیم
صید = صیّاد
عوض = تعویض
حاصل = محصول
تکلیف = مکلّف
تعلّق = متعلّق
مربوط = ربط ، رابط
موفّقیّت = توفیق
راضی = رضایت
میل = مایل
وضع = اوضاع

کلمات سخت املایی درس پانزدهم فارسی چهارم

آشفته – متغیر – بازی گوش – یک غازی – هراس – وحوش – خطا کار – مغفرت – البه – صید – حول و حوش – خلاص – جدیت – موضوع – جست و خیز – به شدت – آغوش – واقعاً – تعلق – داوطلب – می غلتید

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از مخالف و هم خانواده درس شانزدهم فارسی چهارم و برای بخش قبلی از مخالف درس چهاردهم فارسی چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۱۵ فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.