کلمات درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس شانزدهم :: پرواز قطره

معنی کلمات درس پرواز قطره فارسی دوم ابتدایی

نگاه می کرد: تماشا می کرد
نیاز: احتیاج
همراه: دنبال
مثل: مانند ، شبیه
تکّه: قطعه
پراکنده: پخش
ناگهان: یک دفعه
فریاد: داد
وسط: میان
اطراف: دور و بر
تندی: شدیدی
این قدر: این اندازه
دوباره: بار دیگر
حالا: الان ، اکنون
سیراب: پرآب ، بی نیاز از آب
بعد: سپس
کوچولو: کوچک

مخالف کلمات درس پرواز قطره فارسی دوم

سیراب تشنه
بالا پایین
کوچولو  بزرگ

کلمات مهم املایی درس ۱۶ فارسی دوم

قطره – وسط – آسمان – ناگهان – موجی – اطراف – پراکنده – طرف – صحرا – بعضی – همراه – گیاهان – سیراب – عزیزم – قشنگی – بخار – تکّه ابر کوچک – صورت طلایی – بوسید – سلطان – همان موقع – جوید – موش – پشیمان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.