معنی درس ۱۶ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس ۱۶ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس شانزدهم آرزو فارسی نهم

معنی درس ۱۶ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس شانزدهم آرزو فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ درس ۱۶ :: آرزو

معنی شعر صفحه ۱۱۷ فارسی نهم

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما  ◈※◈  ای جوانان عجم جان من و جان شما

معنی:  ای جوانان ایرانی، وجود مرا مانند وجود خودتان بدانید؛ زیرا مانند چراغی درخشان در باغ و بُستان و خیابان شما می سوزم.
واژه های مهم:
چراغ لاله:
چراغی بلوری و شیشه ای به شکل لاله
عجم: غیر عرب، فارسی زبان
آرایه های ادبی:
چون چراغ لاله سوزم: تشبیه ؛
مشبه: من
مشبه به: چراغ لاله سوز
چراغ ، سوز: مراعات نظیر
جان و جان: تکرار
تکرار صامت «ج» در مصراع دوم: واج آرایی

حلقه گِرد من زنید، ای پیکران آب و گِل  ◈※◈  آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

معنی: ای انسان های خاکی به دور من جمع شوید و توجه کنید، زیر ا من فرهنگ و اخلاق پدران شما را در درون سینه ام حفظ کرده ام
واژه های مهم:
نیاکان
: اجداد، پدران
آرایه های ادبی:
پیکران آب و گل
: مجاز از انسان ها
آتش: استعاره از فرهنگ
سینه: مجاز از دل، قلب

معنی صفحه ۱۱۸ فارسی نهم 👇

پیش از هر چیز برایت آرزومندم که به خوبی‌ها عشق بورزی و نیکان و نیکویی‌ها نیز به تو روی بیاورند.
واژه های مهم:
آرزومندم: آرزومند هستم
نیکان: انسان های خوب و صالح
نیکویی: خوبی
معنی: قبل از هر چیزی برای تو آرزو می کنم که عاشق خوبی ها و نیکی ها شوی و انسان های نیک و خوبی ها به سوی تو بیایند .

آرزو دارم دوستانی داشته باشی،
برخی نادوست و برخی دوست‌دار
که دست‌کم، یکی در جمعشان
مورد اعتمادت باشد.
معنی: آرزو می کنم که دوستانی داشته باشی، بعضی دوستان غیر واقعی و بعضی دیگر دوستان شایسته و محبوب باشند که حداقل یکی از آن ها مورد اعتماد تو باشد.
واژه های مهم:
نادوست: غیر قابل اعتماد، دوستان بد
دوست دار: دوست، عالقه مند
دست کم: حداقل
آرایه ها ادبی:
تضاد: نادوست و دوست‌دار
مورد اعتماد بودن: کنایه از قبول داشتن

چون زندگی بدین گونه است،
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،
نه کم و نه زیاد، درست به اندازه،
تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند،
که دست‌کم یکی از آنها اعتراضش، به حق باشد،
تا زیاده به خودت غرّه نشوی.
معنی: برای تو آرزو می کنم که دشمن نیز به اندازه کافی داشته باشی تا اینکه بعضی وقت ها افکار و اعتقادات تو را مورد نقد و بررسی قرار دهند که حداقل یکی از آن ها نقد و اعتراضش حقیقی و منطقی باشد تا از اشتباهات و غرور دور شوی و خودت را اصلاح کنی.
واژه های مهم:
باور: عقیده
اعتراض: مخالفت کردن
به حق: به درستی
غرّه: فریفته شدن، مغرور
زیاده: بیش از اندازه

آرایه ها ادبی:
کم، زیاد: تضاد
نه: تکرار

معنی صفحه ۱۱۹ فارسی نهم 👇

هم‌چنین، برایت آرزومندم صبور باشی
نه با کسانی که اشتباهات کوچک می‌کنند
که این کار ساده‌ای است
بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ می‌کنند.
معنی: همچنین برای تو آرزو می کنم که صبور و شکیبا باشی، نه در برابر کسانی که اشتباهات کوچک می کنند که این کار ساده ای است بلکه صبر در برابر کسانی که اشتباهات بزرگ می کنند.
واژه های مهم:
صبور: شکیبا
آرایه ها ادبی:
تضاد: کوچک و بزرگ

امیدوارم به پرنده‌ای دانه بدهی و به آواز مرغ سحری گوش کنی وقتی که آواز سحرگاهی‌اش را سر می‌دهد.

معنی صفحه ۱۱۹ فارسی نهم 👇

چرا که از این راه
احساسی زیبا خواهی یافت، به رایگان.
معنی: آرزو دارم به پرنده‌ای دانه بدهی و هنگامی که مرغ سحرگاهی (بلبل) آواز سحرگاهی‌اش را سر می‌دهد به آوازش گوش کنی زیرا با این کار (روش) به رایگان و آسانی احساس زیبا و خوبی پیدا خواهی کرد.
واژه های مهم:
مرغ: پرنده
مرغ سحری: بلبل
به رایگان: بدون زحمت، مجانی، بدون پول
آرایه های ادبی:
آواز سر دادن: کنایه از خواندن

امیدوارم که دانه‌ای هم بر خاک بیفشانی،
هر چند خُرد بوده باشد
و با روییدنش همراه شوی
تا دریایی چقدر زندگی در یک درخت جریان دارد.
معنی:  امیدوارم که دانه‌‌ای هم در زمین بکاری، هر چند که بسیار کوچک باشد و با رشد و بزرگ شدن آن همراه شوی تا ببینی و بفهمی که به فرمان و قدرت خداوند چقدر زندگی در وجود یک درخت جاری است.
واژه های مهم:
خُرد: کوچک، ریز
آرایه های ادبی:
خاک: مجاز از زمین
دانه، خاک، بیفشانی: مراعات نظیر
بر خاک افشاندن: کنایه از کاشتن
با روییدنش همراه شوی: کنایه از بزرگ شدن
زندگی در یک درخت جریان دارد: تشخیص

آرزومندم اگر به پول و ثروتی رسیدی،
آن را پیش رویت بگذاری و بگویی:
این دارایی من است.
فقط برای اینکه آشکار شود کدامتان ارباب دیگری است!
معنی: آرزو می کنم که اگر به پول و ثروت دست پیدا کردی آن را جلوی خود بگذاری و بگویی این تمام ثروت من است تا معلوم شود که کدام یکی از شما صاحب و رئیس دیگری است.
واژه های مهم:
ارباب: صاحب، مالک، رئیس
آرایه ها ادبی:
تضاد: ارباب و خدمتگزار
تشخیص: پول ارباب بدی است.

آری، پول ارباب بدی است؛ اما خدمتگزار خوبی است.
معنی: بله اگر پول بر انسان حاکم شود صاحب بسیاری بدی خواهد بود ولی اگر بخواهد در خدمت انسان باشد، غلام خوبی است.
آرایه ها ادبی:
پول ارباب است: تشبیه ؛ مشبه: پول، مشبه به: ارباب
پول خدمتگزار است: تشبیه؛ مشبه: پول، مشبه به: خدمتگزار
بدی، خوبی: تضاد

و در پایان برایت ای مهربان، آرزومندم
همواره دوستی خوب و یکدل داشته باشی
تا اگر فردا آزرده شدی یا پس فردا شادمان گشتی،
با هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید.
معنی:  و ای مهربان، در پایان برایت آرزو می‌کنم همیشه یک دوست خوب و همدل داشته باشی تا اگر در آینده در تنگناها و شادی‌های زندگی قرار گرفتی، با یکدیگر از دوست داشتن سخن بگویید و بالنده و شکوفا شوید.
واژه های مهم:
همواره
: همیشه
یک دل: متحد، صمیمی
آزرده: رنجیده، اندوهگین
شکوفا: شاداب، خندان، تازه
آرایه ها ادبی:
یک دل: کنایه از با وفا و صمیمی بودن
فردا، پس فردا: مجاز از آینده
آزرده، شادمان: تضاد
شکوفا شدن: کنایه از خوشحال شدن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.