کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس پرسشگری فارسی چهارم

کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس پرسشگری فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس شانزدهم :: پرسشگری

معنی کلمات درس شانزدهم فارسی چهارم

معلّق : آویزان گسترش : پهن شدگی ، گستردگی
واپسین : آخرین ، پایانی همواره : همیشه ، پیوسته
فلان : اشاره به شخص نامعلوم گریزان : درحال فرار
دانش اندوزی : علم آموزی بالین : کنار
فیلسوفان : دانشمندان گویی : مثل این که
درگذرم : بمیرم سپری شد : گذشت
فزای : اضافه کن یزدان : خدا، ایزد
رامش : آرامش ، آزادگی گرای : گرایش پیدا کن
میاسای : دست از تلاش برندار رهنمای : راهنما
بهره رساندن : فایده داشتن ، مفید بودن گمان : ظن ، حدس
برنا : جوان داننده : آگاه ؛ باخبر
غریب : دور از وطن ، بیگانه اتّفاق : رویداد ، حادثه
عجیب : شگفت آور

کلمات مخالف و متضاد درس شانزدهم کلاس چهارم

بیماری سلامتی
دانا نادان
بُرنا پیر
جاهل دانا
توانا ناتوان
پیر جوان

کلمات هم خانواده درس شانزدهم کلاس چهارم

شبیه = شباهت
منتظر = انتظار
کشف = کاشف
جهل = جاهل
سؤال = سؤالات

کلمات سخت املایی درس شانزدهم فارسی چهارم

علامت سؤال – عجیب و غریب – معلق – پژوهشگران – مسائل گوناگون – احوال پرسی – درگذرم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر خرد و دانش و برای بخش قبلی از معنی کلمات درس شیر و موش کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۱۶ فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.