معنی درس دوم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس دوم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی

درس دوم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس دوم: فضل خدا

معنی شعر فضل خدا فارسی پنجم

۱- فضلِ خدای را، که تواند شمار کرد؟ *** یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟
معنی: چه کسی میتواند لطف و بخشش خدا را بشمارد یا چه کسی است که شکر یکی از هزاران نعمت خدا را به جای آورد. (هیچکس قادر به شمارش فضل و نعمت خدا نیست.)

۲- بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی *** خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد
معنی: خداوند، دریا، خشکی، درختان، انسان، خورشید، ماه، ستارگان، شب و روز را آفرید.

۳- اجزای خاک مُرده، به تأثیر آفتاب *** بُستانِ میوه و چمن و لاله زار کرد
معنی: خداوند اجزای خاک بیجان را به کمک و تأثیر نور آفتاب به باغ میوه و چمنزار و لاله زار تبدیل نمود.

۴- ابر، آب داد بیخ درختان مُرده را *** شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد
معنی: ابر به خواست خدا ریشه ی درختان خشک و بیجان را آب داد و بهار و سبزه را در شاخهی خشک و خالی درختان قرار داد. (بهار آمد.)

۵- توحید گوی او، نه بنی آدم اند و بَس *** هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
معنی: ستایش کننده ی خدا فقط انسان ها نیستند بلکه هر پرنده (آفریده ای) که روی شاخه های بزرگ زمزمه میکند، ستایش کننده ی خدا است

معنی کلمات درس دوم فارسی پنجم

فضل: بخشش شمار کردن: شمردن، حساب کردن
بحر: دریا که: چه کسی
بر: خشکی انجم: ستارگان
لیل: شب نهار: روز
اجزا: جمع جز، بخش ها خاک مرده: خاک خشک و بی حاصل
تاثیر: اثر کردن بیخ: بن ، اساس
شاخ برهنه: شاخه بدون برگ و میوه توحید گوی: ستایش کننده
بنی آدم: انسان زمزمه: نغمه، سرود، آواز
شاخسار: شاخه های درختان حسرت می خورند: افسوس می خوردند
از پشت کوه بیرون آمد: طلوع کرد سراغ: در جستجوی چیزی رفتن
تحسین می کرد: آفرین می گفت غرور: سربلندی
خورشید نورش را پنهان کرد: غروب کرد خود بینی: غرور، تکبر
برکه: آبگیر نسیم ملایم: باد آرام
مغرور: خودخواه، متکبر گلبرگ: برگ گل
به شگفت آمد: تعجب کرد تشکر: سپاس گزاری
جذب: چیزی را به سوی خود کشیدن لب به سخن باز کرد: شروع به حرف زدن کرد
مشخص: معلوم خالق: آفریننده
جالیز: کشتزار خربزه کردگان: درخت گردو
از کار خدا سردر نمی آورم: متوجه رازهای خدا نمی شوم ناگهان: غیر منتظره
شکرت: شکر تو را بلای وحشتناکی: گرفتاری سختی

مخالف و متضاد درس دوم فارسی پنجم

بحر بر
لیل نهار
مرده زنده
برهنه پوشیده
بزرگ کوچک
زیبا زشت
خواب بیدار
مغرور فروتن، متواضع
غمگین شاد

هم خانواده درس دوم فارسی پنجم

فضل= فاضل، فضیلت
انجم= نجوم
شکر= شاکر ، تشکر
تاثیر= موثر، اثر
تعریف= معرفی
دیدن= دید، دیدار

کلمات سخت املایی درس دوم فارسی پنجم

درس فضل خدا:
فضل – بحر – انجم – نهار – تأثیر – برهنه – توحیدگوی
بخش دانش زبانی:
حسرت – تحسین – غرور – علفزار- مشخص – غروب – سپاسگزار
الله اکبر– پیشانی‌اش – بلای وحشتناکی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس دوم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی گردکان کلاس پنجم و برای بخش قبلی از معنی شعر رقص باد خنده گل استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس دوم فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.