کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس کوچ پرستو ها فارسی چهارم

کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس کوچ پرستو ها فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس دوم :: کوچ پرستو ها

معنی کلمات درس دوم فارسی چهارم

جامه : لباس راه یابی : پیدا کردن مسیر
آسودگی: آرامش بی پروا : نترس ، شجاع، بی باک
عهده : مسئولیت ، وظیفه راه و رسم : روش
کوچ : مهاجرت هیجان: شور وشوق
پی در پی : پیوسته ، پشت سرهم لازم : واجب
ناچار: مجبور ، ناگریز اصلاً: ابداً ، به هیچ وجه
دشواری : سختی اوقات : وقت ها ، زمان ها
می ربایند: می دزدند معتدل : نه زیاد سرد ونه زیاد گرم
همتا : مانند ، شبیه اوایل : آغاز
جفت : زوج ، دو تا لطیف : نرم ، ملایم
التماس کنان : اصرار کنان برمی خیزیم : بلند می شویم
طفل : کودک ،  بچّه پیشین : گذشته
فرصت : وقت مناسب برای کاری نهاده است : قرار داده است.
قوی پیکر : نیرومند سپری شدن : گذشتن
جنب وجوش : تلاش و فعالیت بسیار نیرومند : قوی ، دارای زور وقدرت
منتظر : چشم به راه باعث : علّت ، سبب
دل نشین : جذّاب، زیبا و قشنگ عهده : مسئولیت
بیابند : پیدا کنند اعتراض کرد : ایراد گرفت
شگفتی : تعجّب شگفت زده : متعجّب
پیمودن : طی کردن ، پشت سرگذاشتن به خاطر : برای
باز می یابد : دوباره پیدا می کند برخاست : بلند شد
نشان : علامت ، نشانه کمیاب : آن چه کم است
لطف : مهربانی جست : جهید ، پرید

کلمات مخالف و متضاد درس دوم کلاس چهارم

اوایل اواخر
طولانی کوتاه
جوان پیر
قوی ضعیف
دوست دشمن
دور نزدیک
آغاز پایان
دانا نادان
غمگین شاد ، خوشحال

کمیاب زیاد
دشواری راحتی ، آسانی
سؤال پاسخ ، جواب
آهسته سریع ، تند
معلوم مجهول
دراز کوتاه
بالا پایین
دراز کوتاه
لطف نامهربانی

کلمات هم خانواده درس دوم کلاس چهارم

لطیف = لطف ، لطافت
معلوم = علم ، عالِم ، معلّم
طولانی = طول ، طویل
تعجّب = عجب ، عجیب
اعتراض = معترض
غرور = مغرور
تعهّد = عهد ، عهده
جمع = مجموع ، جامع
سفر = مسافر ، مسافرت

اوقات = وقت
معتدل = عدل ، اعتدال
مشغول = شغل ، شاغل
خراب = تخریب ، مُخرِّب
عشق = عاشق ، معشوق
مهم = مهمّات ، مهمّی
لرز= لرزش
ضعیف = ضعف ، مستضعف
موقع = موقعیّت ، مواقع

کلمات سخت املایی درس دوم فارسی چهارم

اوایل – لطیف – جامه – شکوفه – گذشته – آسیب – عهده – می گذراند – می خوابد – حشرات – راه و رسم – آغاز – معتدل – جمع – مهم – مشغول – عده ای – بر می خیزیم – معلوم – طولانی – خطرهایی – تغییرات – حمله – عقاب – قرقی – بازگشت – پرستوها – اشتباه – نهاده است – بیاموزند – گفت و گوی مهم – طفلکی – به خاطر – البته – فرصت – اعتراض – اصلا – التماس – غرور – خود پسند – خرطوم – برخاست – اوقات تلخی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس سوم فارسی چهارم و برای بخش قبلی از هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب صفحه ۲۱ فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.