معنی درس سوم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس سوم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم ابتدایی

درس سوم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس سوم: رازی و ساخت بیمارستان

معنی بخش های مهم درس سوم فارسی پنجم

صفحه ۲۸ فارسی پنجم 👇 همیار hamyar.in

بعضی در دل خندیدند و با خود گفتند: «نکند طبیب بزرگ ما، هوس خوردن کباب کرده است.»
معنی: برخی با حالتی خاص به او خندیدند و او را مسخره کردند و با خود گفتند: «شاید پزشک بزرگ و مشهور ما، آرزوی خوردن کباب کرده است.»

معنی کلمات درس سوم فارسی پنجم

روزگاران کهن: زمان های قدیم اندیشه: فکر
بخش: قسمت، جا، مکان گرمابه: حمام محلی
خلاصه: به هرحال، کوتاه شده پرس و جو: پرسیدن
تصمیم گرفتند: اراده کردند طبیب: پزشک
در دل خندیدند: مسخره کردند هوس: آرزو، میل
شگفت زده: متعجب، متحیّر فرا خواند: صدا زد، دعوت کرد
فاسد: معیوب، خراب خون سردی: بردباری ، آرامش
فرق: تفاوت، اختلاف پاکیزه تر: تمیزتر، پاک تر
بلند آوازه: معروف، مشهور پدرش را از دست داده بود: پدرش فوت کرده بود
سمت: سو ، طرف دست بردار نبود: آن را رها نمی کرد
دانایی: آگاهی هوشیاری: باهوشی ، آگاهی
سربلندی: سرافرازی خرد: عقل
رهنمای: راهنما بلند: دراز، افراشته
دلگشای: خوشایند دست گیرد: کمک می کند
سرا: خانه هر دو سرا: دنیا و آخرت
گرای: گراییدن، میل داشتن گزند: آسیب ، ضرر
شکوه: جلال ، بزرگی برنا: جوان

مخالف و متضاد درس سوم فارسی پنجم

کهن جدید
بزرگ کوچک
نزدیک دور
تازه کهنه
خندید گریست
بدبو خوش بو
پاکیزه کثیف
ساده مشکل
سالم بیمار
مناسب نا مناسب
برتر پایین تر
بلند کوتاه
بد خوب
برنا پیر
توانا ناتوان

هم خانواده درس سوم فارسی پنجم

اندیشه= اندیشیدن، اندیشمند
فاسد= فساد، مفاسد
شوق= اشتیاق، تشویق
طبیب= طب ، مطب
شرط= شرایط، مشروط
موفقیت= توفیق، موفق
تعجب= متعجب، عجیب، عجایب
رهنما= راهنمایی
دانش= دانشمند، دانشگاه
توانا= توانایی، توانمند

کلمات سخت املایی درس سوم فارسی پنجم

متن درس:
خلاصه – طبیب – مسئله – خوشحال – تکه گوشتی – تعیین – موفقیت – هوشیاری – میخواست – حاضر – نمی‌گذشت – فراخواند – محمد بن زکریای رازی
بخش خرد رهنمای و خرد دلگشای:
کزین – برنگذرد – رهنمای – دلگشای – گزند – اَزیرا – دو سرای

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس سوم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای و برای بخش قبلی از فارسی پنجم صفحه ۲۴ استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس سوم فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.