معنی درس چهارم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس چهارم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۴ سفر شکفتن فارسی هشتم

معنی درس چهارم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۴ سفر شکفتن فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / درس چهارم :: سفر شکفتن

صفحه ۳۶ فارسی هشتم

🔹 حکیمی گفته است: «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند».
واژه های مهم:
حکیم: دانشمند
افسوس: آه، دریغا.
آرایه های ادبی:
تضاد (جوان، پیر)
سجع: نمیداند، نمیتواند .
واج‌آرایی یا نغمه حروف (تکرار ن).
دانش زبانی:
افسوس: شبه جمله است برای نشان دادن حسرت و اندوه و پشیمانی (به تنهایی یک جمله است.)
نهادها: حکیم، جوان و پیر.

🔹 در میان سخنان و پندهای بزرگ‌ترها، این عبارت زیاد به کار می‌رود:
«ای کاش وقتی جوان بودیم، کسی به ما می‌گفت، چه‌کار کنیم تا در آینده وضع بهتری داشته باشیم»؛ یا اینکه «اگر کسی به من می‌گفت چه‌کار کنم، الآن حتماً وضع بهتری داشتم.»
واژه های مهم:
پند: نصیحت، اندرز
وضع: حال، موقعیت
الآن: اکنون
حتما: بیشک، یقیناً

🔹 اگر در پاسخ به حرف آنها بگوییم: «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است»، آه بلندی می‌کشند و می‌گویند: «هی! دیگر آن نیرو و انرژی جوانی در ما نیست». راست هم می‌گویند. آنها فرصت‌های زیادی را از دست داده‌اند. هر حرکت ثانیه‌شمار ساعت، ما را از فرصت‌هایی که در اختیارمان هست، دور می‌کند.
واژه های مهم:
آه: آخ، وای، کلمه ای برای نشان دادن درد، رنج، حسرت و اندوه
نیرو: توان، قدرت
انرژی: نیرو، توان، قدرت، توانایی انجام کار
فرصت: وقت، زمان، مجال
حرکت: تکان، جنبش.
آرایه های ادبی:
«ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است»: مَثَل و کنایه است از اینکه برای جبران، دیر نیست.
دانش زبانی:
آهِ بلند: ترکیب وصفی.

🔹 مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیرید یا به حرف بزرگ‌ترهایتان گوش نکنید و از تجربه‌های آنان، بهره نگیرید. اگر چنین کنید، پانزده یا بیست سال دیگر، به خود یا به دیگری خواهید گفت: «ای کاش کسی را داشتیم که…».
واژه های مهم:
مبادا: نباشد، نکند که، هرگز، شبه جمله برای دور کردن کسی از کاری.
گُذَر: عبور، گذشتن
بهره: فایده، سود.

صفحه ۳۷ فارسی هشتم

🔹 به پانزده یا بیست یا حتّی سی سال دیگر فکر کنید. با قدرت خیال خود به آینده بروید. چه تصوّری از آینده خود دارید؟ حتماً در آن تصویر رویایی، به زندگی شیرین و موفّق می‌اندیشید. به شغل خوبی فکر می‌کنید که درآمدی عالی نصیب شما می‌کند. به احترام و اعتباری که برای خود کسب کرده‌اید، می‌اندیشید.
واژه های مهم:
تصوّر: گمان، اندیشه، پندار
موفّق: پیروز
نصیب: بهره، سهم، قسمت
احترام: بزرگداشت، حرمت داشتن، گرامی دانستن
اعتبار: ارزش.
دانش زبانی: تصویر رویایی: ترکیب وصفی
درآمدی عالی: ترکیب وصفی در نقش مفعول.

🔹 در نوجوانی، هرگز در خیال کسی نمی‌گنجد که در آینده به انسانی بی‌عاطفه و بد اخلاق تبدیل شود. تصوّر همه از آینده یک زندگی آرمانی، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیّت است.
واژه های مهم:
هرگز: هیچ وقت، اصلاً
خیال: گمان، پندار، اندیشه، تصوّر
بی‌عاطفه: نامهربان
آرمانی: مطابق آرزو
منطقی: از روی عقل و منطق
سرشار: پُر، لبریز.

🔹 زندگی کردن به یادگیریِ اصول و روش‌هایی نیاز دارد. زندگی، یک سفر است. مدّت این سفر برای عدّه‌ای کم و برای عدّه‌ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است. اگر همیشه خود را یک مسافر به حساب بیاوریم، باید ویژگی‌های یک مسافر دائمی را در خود ایجاد کنیم و مهارت‌های لازم را برای کم کردن دشواری‌های سفر و لذّت بخش کردن آن بیاموزیم.
واژه های مهم:
اصول: جمع مکسّر است (مفردِ آن: اصل)، ریشه ها، اصل ها، بنیادها
فراز: اوج، بلندی
نشیب: سرازیری، پستی و پایینی
دائمی: همیشگی
ایجاد: به وجود آوردن
مهارت: ماهر بودن، استادی
دشواری: سختی.
آرایه های ادبی:
تشبیه: زندگی، یک سفر است.
تضاد: «کم و طوالنی» و نیز «فراز و نشیب».

🔹 وقتی شما می‌خواهید به کوهستان بروید، ابزار لازم برای کوه‌نوردی را همراه خود می‌برید. هرگاه بخواهید در مراسم مذهبی، مثل «دعای کمیل» یا «نماز جماعت» شرکت کنید، خود را با آداب خاص و لباس مناسب که حسّ و حال مذهبی شما را بالا ببرد، آراسته می‌سازید.
واژه های مهم:
ابزار: وسیله
آداب: جمعِ ادب، رسمها و عادتها
خاص: ویژه، مخصوص
آراسته: مرتّب، زیبا شده، منظّم.

صفحه ۳۸ و ۳۹ فارسی هشتم

🔹 سفر زندگی هم به مهارت‌هایی نیاز دارد که بدون آنها، زندگی آینده، پر مشقّت خواهد بود، مهارت‌هایی نظیر:
خودآگاهی: شناخت توانایی‌ها، نیازها، استعدادها و ضعف‌های خود
ارتباط موْثر: ارتباط درست و سنجیده با دیگران
تصمیم گیری: تدبیر مناسب در موقعیّت‌های مهمّ زندگی
چیرگی بر احساسات و هیجانات: مهار احساسات گوناگون، مانند: عشق، خشم و نفرت، ترس و حتّی شادی
تفکّر خلّاق: مهارت در کشف و نوآوری، جست‌وجوی راه‌حل‌های جدید برای رویارویی با مشکلات
واژه های مهم:
مشقّت: رنج و سختی
نظیر: مانند، مثل
استعداد: توانایی، کارآیی، شایستگی
مؤثّر: اثرگذار، پرنفوذ
ارتباط: رابطه، پیوند
سنجیده: حساب شده، درست، منطقی
تدبیر: چاره اندیشی، اندیشیدن
موقعیت: جایگاه، وضعیت
چیرگی: غلبه کردن، پیروزی، مسلّط شدن
هیجان: شور، آشفته شدن، اضطراب
مهار: کنترل، اَفسار، لِگام
نفرت: تنفّر، بیزاری
خلّاق: آفریننده، نوآور
رویارویی: روبه رو شدن، مواجه شدن.
آرایه های ادبی:
تشبیه در ترکیب «سفرِ زندگی»: زندگی به سفر تشبیه شده است.
عشق و نفرت: تضاد
عشق، خشم، نفرت، ترس و شادی: مراعات نظیر.

ما می‌توانیم با توکّل به پروردگار و تلاش بیشتر به این مهارت‌ها دست یابیم و زندگی خود را سرشار از طراوت و شکوفایی کنیم.
واژه های مهم:
توکّل: کار خود را به خدا واگذاشتن
طراوت: تازگی، شادابی، تر و تازه شدن.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.