کلمات درس ۴ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۴ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ارزش علم فارسی چهارم

کلمات درس ۴ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ارزش علم فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس چهارم :: ارزش علم

معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم

حکیم : دانشمند ، فیلسوف
قصد : اراده کردن ، نیّت
اندوخت : جمع کرد
قضا : تقدیر ، سرنوشت
تخته پاره : تکّه چوب
برافراشته : بالا برده
افزوده می شد : اضافه می شد
تعلیم : آموزش دادن ، یاد دادن
ماندنی : هرچیزی که قابل ماندن باشد.
دل به خدا سپرد : به خدا توکل کرد.
آموختنی : آن چه قابل یادگرفتن باشد.
نیک نامی : معروف بودن به خوبی
سرمایه : اندوخته
چیزی نگذشت : مدّت زیادی نگذشت.
شادمان : خوشحال
شهرت : آوازه
امیر : فرمانروا
آگاهی داشتن : باخبربودن
فرمان : دستور
امواج : موج ها
چاره : راه حل ، تدبیر

کلمات مخالف و متضاد درس چهارم کلاس چهارم

قدیم جدید
سوار پیاده
زندگی مرگ
نیک نامی بد نامی
افزوده می شد کم می شد.
از هوش رفت به هوش آمد.
شادمان غمگین

کلمات هم خانواده درس چهارم کلاس چهارم

قصد =مقصود
مقدیم = قدمت ، قدیمی
فکر = افکار، متفکّر
موج = امواج
تعلیم = علم ، معلّم
حاضر = حضور ، محضر
حال = احوال ، حالت
حرکت = تحرّک ، متحرّک
حکیم = حکمت

کلمات سخت املایی درس چهارم فارسی چهارم

حکیم – قصد – حرکت – ادامه – مدت – توفان – مگذشت – تخته پاره – ساعتی – ساحل – چاره ای – ماهیگیر – تعجب – صحبت – سخنان – حاضری – تعلیم – شهرت – افزوده – سرمایه – غرق

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۴ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی درس رهایی از قفس کلاس چهارم و برای بخش قبلی از معنی شعر روباه و زاغ کلاس چهارم صفحه ۳۴ استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس چهارم فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.