کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس مهمان شهر ما فارسی چهارم

کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس مهمان شهر ما فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس هفتم :: مهمان شهر ما

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم

حضور : حاضر بودن ، وجود استقبال : پیشواز
تپش : تپیدن ، جُنبش بی صبرانه : بی طاقت ، نا آرام
هین : بدان رخسار : چهره
نشاط : شادی ، شوق خروشان : پر سرو صدا
هیجان : شور وشوق همهمه : سر وصدا
پرتوان : با قدرت ، با نیرو انبوه : بسیار زیاد
بالاخره : سرانجام غوغا : سروصدا
مشتاق : آرزومند مشام : بینی
فعالیت : کوشش ، تلاش دلهره : نگرانی
لحظه شماری : انتظارکشیدن اندوه : غم وناراحتی
خیره شدن : نگاه به چیزی بدون برداشتن چشم لطیف : نرم
تحسین آمیز : همراه با تعریف و تمجید پوشش : لباس
جنبش : حرکت ، تکان نسیم : باد ملایم

کلمات مخالف و متضاد درس هفتم کلاس چهارم

طلوع غروب
آغاز پایان
همهمه سکوت
شادی غم
تشنه سیراب
جدا مُتّصل
خواب بیداری

کلمات هم خانواده درس هفتم کلاس چهارم

مشتاق = شور ف اشتیاق
متوجّه = توجّه
صبر = صبور، صابر
مرخّص = ترخیص ، مرخصی
انتظار = منتظر
حرکت = تحرّک ، متحرّک
اشعار = شعر ، شاعر
درس = دروس ، مدرسه
ضخامت = ضخیم
لطیف = لطافت
جمعیّت = جمع ، مجموع
نظر = منظور، ناظر
فعالیت = فعّال ، فعل
حضور = حاضر
حس = احساس
لحظه = لحظات ، ملاحظه
منظّم = نظم ، تنظیم

کلمات سخت املایی درس هفتم فارسی چهارم

حضور – استقبال – نشاط – رخسار – نشاط انگیز – لحظه شماری – بالاخره – انبوه – غوغا – مرتب – مسئولان – صف های منظم – باغچه – خلاصه – منظور – لطیف – اشعه – نفوذ – می لغزد – مرخصی – طعنه – اعتنا – ضخامت – واقعاً – تپش – انتظار – فقط – حیاط – ذخیره – مشتاق – هماهنگ – اقیانوس – معنا – ذهن – زمینه –

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۱۰ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از مخالف و هم خانواده درس آرش کمانگیر کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس هفتم فارسی چهارم صفحه ۶۵ نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.