کلمات درس ۸ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۸ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس هشتم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۸ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس هشتم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس هشتم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس هشتم :: از همه مهربان تر

معنی کلمات درس از همه مهربان تر فارسی دوم ابتدایی

یاری: کمک
دعا: سخن گفتن با خدا، نیایش
فهمیدم: متوجه شدم
سخن: حرف ، صحبت
پرسید: سوال کرد
خیلی: زیاد ، بسیار
سعی: تلاش ، کوشش
تصمیم گرفت: اراده کرد
محبّت: مهربانی
انسان ها: آدم ها
دوست: رفیق ، یار
دوست بداری: دوست داشته باشی

مخالف کلمات درس از همه مهربان تر فارسی دوم

روز شب
دوست دشمن
خیلی کم
کوچک تر بزرگ تر

کلمات مهم املایی درس ۸ فارسی دوم

پرسیدم – دعا – یعنی – موقع – فهمیدم – تصمیم – هست – سالم – حرف زدن – بسیار – محبّت – سعی – حتّی – شاپرک – پنجره – نازُکش – رنگین کمان – حضرت محمّد (ص) – ایستادند – حاضرم – هیزم – استراحت – نپذیرفت – سفر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.