معنی درس هشتم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس هشتم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس دریا قلی فارسی ششم

معنی درس هشتم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس دریا قلی فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی /درس هشتم :: دریا قلی

دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو ◈※◈ چشم انتظار همت تو، دین و میهن است
معنی: دریاقلی ! رکاب بزن و با گفتن یا علی به راه بیفت ، دین و وطن در انتظار همّت و تلاش و اراده ی تو می باشد.
معنی کلمات:
همّت : قصد و اراده
آرایه ادبی:
 شخصیت بخشی: دین و میهن چشم انتظار هستند
کنایه : چشم انتظار کنایه از منتظر بودن
کنایه : یا علی گفتن کنایه از تصمیم قطعی گرفتن
نکته دستوری:
ردیف : است
کلمات قافیه : میهن ، تن ، روشن ، الکن تعداد
جملات : ۴ جمله
فعل امر: بزن – بگوم
منادا : دریاقلی (حرف ندا حذف شده)
ترکیب اضافی: همت تو
چشم انتظار : واژه مرکب

فردا اگر درنگ کنی، کوچه‌های شهر ◈※◈ میدانِ جنگ تن به تن و تانک با تن است
معنی: اگر فرصت را از دست بدهی ، فردا کوچه های شهر محل نبرد تن به تن با دشمن می شود و تانک های دشمن به سوی مردم حمله ور می شوند .
معنی کلمات:
 درنگ : صبر، توقف
آرایه ادبی:
 واژه آرایی : تکرار کلمه ی تن واج آرایی : در حرف «ن»
نکته دستوری:
تعداد جمله : ۲ جمله
نهاد : کوچه های شهر
گزاره : مصراع دوم
قید : فردا

از راه اگر بمانی و روشن شود هوا ◈※◈ تکلیف شهر خاطره‌های تو، روشن است
معنی: اگر در راه توقف کنی و هوا روشن شود، شهر خاطره های تو نابود می‌شود.

آرایه ادبی:
کنایه : تکلیف چیزی روشن شدن کنایه از تمام شدن کار است.

نکته دستوری:
تعداد جمله: ۳ جمله
نهاد: در جمله اول تو (حذف شده)
در جمله دوم: هوا
در جمله سوم: تکلیف شهرخاطره های تو
ترکیب اضافی: تکلیف شهر – خاطره های تو

دریاقُلی! به وسعتِ دریاست نام تو ◈※◈ تاریخ در تلفّظِ نام تو اَلکَن است
معنی: دریاقلی نام تو به گستردگی و بزرگی دریاست. نام تو آنقدر بزرگ است که تاریخ هم هنگام گفتن نام تو زبانش لکنت دارد.
معنی کلمات:
الکن : کسی که لکنت زبان دارد و به درستی نمی تواند تلفظ کند.
آرایه ادبی:
تشبیه : تشبیه نام دریا قلی به بزرگی دریا
تشخیص : تاریخ الکن است
نکته دستوری:
تعداد جمله : ۳ جمله
منادا : دریا قلی
نهاد جمله دوم : نام تو
گزاره : به وسعت دریا نهاد
جمله سوم : تاریخ
گزاره : درتلفظ نام تو الکن است

معنی کلمات درس هشتم فارسی ششم

توان : توان ، تاب ، طاقت سقوط : پایین افتادن ، در اینجا به دست دشمن افتادن خاک شهر آبادان
بهنگام : به موقع ، سر وقت گورستان : قبرستان ، آرامگاه مرده ها
جان فشانی : فداکاری ، ایثار پرورانده : پرورش داده
محدود : کم ، اندک حاشیه : اطراف
جوامع بشری : جامعه های انسانی بیگانگان : اجانب ، غریبه ها
وابسته : متکی بودن فرسوده : کهنه شده ، پوسیده شده
ارج می نهد : ارزش و احترام می گذارد. تلفظ : بیان کردن
کهن : قدیم جنگ تحمیلی : جنگ اجباری ، جنگ هشت ساله ای که با تجاوز نیروی های صدام به ایران آغاز شد و به ایران تحمیل شد.
دلاور : شجاع ، دلیر  اوراق فروشی : مکانی که در آن پاره های اتومبیل یا وسایل دیگر فروخته می شود.
مرز : ناحیه ، حد و حدود مبادله : تعویض
دلیرانه : شجاعانه ، با شجاعت کوی : محلّه ، کوچه ، برزن
برآمد : بالا رفت فوراً : به سرعت
همّت : قصد ، اراده وسعت : بزرگی ، فراخی
چلّه : تسمه ای که به کمان می بندد و تیر را به وسیله آن پرتاب می کنند. درنگ : صبر ، توقف ، مکث
چشم انتظار : منتظر بعثی : نیرو های ارتش عراق در زمان صدام
رهایی بخشید : آزاد کرد ، نجات داد محاصره : در حصار گرفته شده ، دور شخصی یا چیزی را گرفتن
نام آوران : افراد مشهور ، نامداران تلفات : کشته ها
بیشمار : زیاد الکن : کسی که لکنت زبان دارد و به درستی نمی تواند تلفظ کند ، کسی که در هنگام سخن گفتن زبانش می گیرد.
پاسداری : نگهبانی

هم خانواده درس هشتم فارسی ششم

خاطر = خاطره، خاطرات، خطور، خطر
دفاع = مدافع، دفعات، دفعه، دفع
مقدّس = قدس، اقدس، قدّیس
سقوط = ساقط، سقط
مانع = منع، ممنوع، موانع
شغل = شاغل، مشغله، شغال
اوراق = ورق، تورق، ورقه
محاصره = حصار، حصر
تکلیف = تکالیف، مکلّف
ظلم = ظالم، مظلوم
وسعت = وسیع، واسع
زمان = زمانه، زمینه
نفوذ = نافذ، منافذ، منفذ
مقابله = مقابل، قابل، قبل، قبله
انتقال = منتقل، نقل، ناقل
موقع = موقعیت، مواقع، واقعه
سرعت = سریع

مخالف و متضاد درس هشتم فارسی ششم

شب روز
بی شمار کم شمار
آباد ویران
جنگ صلح
دشمن دوست
ناگوار خوشایند

کلمات املایی درس هشتم فارسی ششم

تصمیم – بهنگام – محدود – جمعی – جوامع – خاطره‌ی – حفظ – مرز – قلّه‌ی – چلّه‌ی – پاسداری – دریا قلی سورانی – جنگ ِتحمیلی – شگفت انگیز – مانع – سقوط – شغل – اوراق فروشی – اتومبیل – فرسوده – ذوالفقار – حاشیه‌ی –غافلگیر – محاصره – اشغال – فوراً – سروصدا – متوجّه – بعثی – به صورتی – غافلگیر کننده – بهمن شیر – محاصره – اشغال – سرو صدا – فوراً – جوانمردی – یا علی – چشم انتظار – همّت وسعت – تلفّظ – لاکن –گشتی های دشمن – خمپاره – سرعت – مدافعان – نفوذ – مقابله – عملیات – نفوذ – تلفات – عقب – شدّت – انتقال – مزار – سرنوشت ساز – ترس – تردید – نجات – به موقع – اتّفاقات – ناگوار

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس هشتم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات تندگویان فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی و مخالف و هم خانواده شعر همه از خاک پاک ایرانیم کلاس ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.