معنی درس نهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس رنج هایی کشیده ام فارسی ششم

معنی درس نهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس رنج هایی کشیده ام فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس

معنی شعر صفحه ۷۰ فارسی ششم

۱- درد عشقی کشیده‌ام که مپرس ◈※◈ زَهرِ هجری چشیده‌‌ام که مپرس
معنی: درد و سختی که از عشق و تلخی که از دوری کشیده‌ام قابل بیان نیست.
معنی کلمات:
زهر:
سم
هجر: دوری، جدایی
آرایه ادبی:
 تشبیه: زهر هجر(هجر مانند زهر است)

۲- گشته‌ام در جهان و آخرِ کار ◈※◈ دلبری برگزیده‌ام که مپرس
معنی: تمام دنیا را جست و جو کرده‌ام و سرانجام دلبری انتخاب کرده ام که قابل توصیف نیست.

۳- بی تو در کلبه‌ی گدایی خویش ◈※◈ رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
معنی: بدون تو و در غم دوری تو در تنهایی و خلوت فقیرانه خودم رنج‌هایی را تحمل کرده ام که قابل توصیف نیست.
آرایه ادبی:
تشبیه: کلبه‌ی گدایی (گدایی به کلبه حقیر و پست تشبیه شده است)

۴- همچو حافظ، غریب در ره عشق ◈※◈ به مقامی رسیده‌ام که مپرس
معنی: مانند حافظ غریبانه در راه عشق به مقام و جایگاهی رسیده ام که قابل توصیف نیست.
معنی کلمات:
غریب: نا آشنا ،بیگانه
آرایه ادبی:
تشبیه ( رسیدن به مقام عرفانی مثل حافظ)

معنی کلمات درس نهم فارسی ششم

هجری: مربوط به هجرت پیغمبر(ص) از مکّه به مدینه اساسی: مهم
مراجعه کنندگان: برگشت کنندگان، کسانی که به جایی یا چیزی، بر می‌گردد تحقق: بررسی کردن، پرسیدن در مورد چیزی
شمسی: سالی که بر مبنای گردش زمین به دور خورشید محاسبه شده باشد عظیمی: بزرگی
طرز: شیوه، روش طب: پزشکی
داروندار: همه‌ی دارایی، مال ثروت نقل: بازگو کردن، بیان سخن
صحیح: درست از پای در آورده بود: به کنایه او را نابود کرد
درگذشت: فوت کرد، مرد تأخیر: عقب انداختن، درنگ کردن
دایره المعارف: دانش نامه ، کتابی شامل اطلاعاتی درباره‌ی علم، ادب، هنر و مانند آن ها صمیمی: هم دل بودن، مهربان بودن
حجره: اتاق، خانه، غرفه رحلت: از این دنیا رفتن، مٌردن
فراگرفتم: یادگرفتم دیوان: مجموعه‌ی شعرها ی یک شاعر که در یک کتاب چاپ شده است
تعلیم: یاد دادن رحمت الله علیها: رحمت خداوند بر آن ها باد
اطلاعات: خبرها، آگاهی ها، دانستنی ها به هر نحو: به هر شکل
معلومات: مجموعه دانش ها و آگاهی ها زهر: سم، تلخی آزار
متون: جمع متن، نوشته ها معاصر: هم دوره‌ی ما
تکمیل: کامل کردن هجر: دوری، جدایی
معتبر: با اهمیت، قابل توجّه سرشار: پٌر
مفصّل ترین: گسترده ترین، مشروح ترین غریب: نا آشنا، بیگانه

هم خانواده درس نهم فارسی ششم

تکمیل = کامل، کمال، مکمل
فصل = مفصّل، فصول، فاصله
شهرت = مشهور، مشاهیر، شهره
تعداد = عدد، تعدد، متعدد، اعداد
مراجعه = راجع، رجوع، مرتجع
اشخاص = شخص، شاخص، متشخّص
اطلاعات = مطّلع، اطلاع، اطلاعیه، مطالعه
علّامه = علوم، معلّم، علم
شعر = شاعر، شعور، مشاعره، اشعار
معتبر = اعتبار، اعتبارات
حافظه = حفظ، محفوظ، حفاظ، محافظت
رحلت = ارتحال، راحله، راحیل
تعطیل = معطّل، تعطیلات
مشرق = شرق، اشراق
لحظه = لحظات، لحاظ
نذر = نذری، نذورات
هجر = هجران، مهاجر، هجرت
غریب = غرب، غریبانه، غروب، مغرب
جاودان = جاوید، جاودانه
طاهر = مطهر، تطهیر، طاهره
تألیف = مؤلف، تألیفات
طلب = طالب، طلاب، مطلوب، مطالب

مخالف و متضاد درس نهم فارسی ششم

دارا ندار
غافل آگاه
سبک سنگین

کلمات املایی درس نهم فارسی ششم

علی اکبر – دهخدا – معرّفی – خان بابا خان – نیزه – خنجر – آیات – عهده – علوم قدیم – معلّمین – شیخ غلامحسین بروجردی – شیخ هادی نجم آبادی – تعلیم –معلومات – تکمیل – لغتنامه – مفصّل ترین – لغت – تألیف – لغتنامه- اساسی ترین – شهرت – به خاطر – عظیمی – غیر – مراجعه – اهمیّت – تقریباً – علمی – اشخاص – حتّی – طرز – تلفّظ – صحیح – اشعار – اطّلاعات- در واقع – دایره المعارف – مطالعه- جمع آوری – مشغول – آن طور – متون – معتبر – نثر – خطّی – جغرافیا – طب – تحقیق – یادداشت برداری – غفلت – علّامه – پراکنده اش – غیر – حافظه – نقل – تأخیر – رحلت – رحمه الله علیها – شغل – تعطیل – بر می خاستم – چراغ – مظلومیت – مقابل ظالمین – مغرب – معاصر – غروب – زحمت – مطالعه –صمیمی – محمّد معین – سیّد جعفر شهیدی – لحظاتی – لحظه – سستی – ضعف – حال عادی – هنگام- دیوان حافظ – زهر ِهجری – برگزیده ام – غریب – مقامی – بیهوش – آرامگاه – ابن بابویه –

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس نهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر باران کلاس ششم و برای بخش قبلی از معنی کلمات بخوان و بیندیش تندگویان فارسی ششم صفحه ۶۴ استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.