معنی درس نهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس نهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نام آوران دیروز امروز فردا فارسی پنجم ابتدایی

درس نهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نام آوران دیروز امروز فردا فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس نهم: نام آوران دیروز امروز فردا

معنی کلمات درس نهم فارسی پنجم

موضوع: مطلب منظم: مرتب
خوش نما: زیبا و آراسته چیده شده بود: مرتب شده بود
خیره: زل زدن مزاحم نمی شوم: زحمت نمیدهم
محو شدن: با تمام وجود تماشا کردن متوجه کرد: توجهش را جلب کرد
بزرگ مردان: مردان بزرگ دلاوران: جنگجویان و دلیران
دیروز و امروز: گذشته و آینده کشمکش: دعوا
جلب کرد: جذب کرد فصل کتاب: قسمتی از کتاب
معاصر: هم زمان و هم دوره فناوری: بهره از دانش جدید در کارهای صنعتی و کشاورزی و پزشکی
هسته ای: مربوط به انرژی هسته ای جالب: جذاب و شایسته
لحن: نوع آهنگ تعریف: بازگو کردن ، معنی کردن
نگاهم دوخته شد: کنایه از زل زدن ناگزیر: حتما
تحویل دادم: سپردم انشاءالله: اگر خدا بخواهد
روانه شدیم: حرکت کردیم همیار

مخالف و متضاد درس نهم فارسی پنجم

بلندتر کوتاه تر
بیشتر کمتر خوش
اخلاق بد اخلاق
ایستاد حرکت کرد
پشت جلو ، روی
منظم نا منظم
مناسب نامناسب
امروز دیروز
برخاست نشست
گذشته حال

هم خانواده درس نهم فارسی پنجم

گفت= گفتار ، گفتگو
منظم= ناظم، نظم
لطف= الطاف، لطیف
معاصر= عصر
مخصوص= خاص، خصوص
صبر= صابر ، صبور
جمع= مجموع ، جمیع

کلمات سخت املایی درس نهم فارسی پنجم

مطالعه – منظم – محو تماشا – غرق – این‌طوری – مزاحمتان – متوجه – فهرست مطالب – بگذار – معاصر – برخاستم – دلم نمیخواست – سپاسگزاری – تصویر – لحنش – ناگزیر – عوض کرد – انشاءالله – تحویل

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس نهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر سرای امید و برای بخش قبلی از حکایت وطن دوستی استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۹ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.