معنی ستایش فارسی سوم دبستان

معنی ستایش فارسی سوم دبستان

معنی فارسی سوم ابتدایی درس ستایش

معنی ستایش فارسی سوم دبستان

معنی فارسی سوم ابتدایی درس ستایش

معنی ستایش فارسی سوم

۱- به‌ نامِ خداوندِ رنگین‌کمان 〰〰〰 خداوندِ بخشنده‌ی مهربان
معنی: به نام خداوند بخشنده و مهربان که آفریننده ی رنگین کمان است

۲- خداوندِ سنجاقکِ رنگ‌رنگ 〰〰〰 خداوندِ پروانه‌های قشنگ
معنی: خداوندی که حشره ای زیبا مثل سنجاقک و پروانه های زیبا را خلق کرد

۳- خدایی که آب و هوا آفرید 〰〰〰 درخت و گُل و سبزه را آفرید
معنی: خدایی که آب و هوا، گل و سبزه را خلق کرد )همه چیز را آفرید(

۴- خدایی که از بوی گُل، بهتر است 〰〰〰 صمیمی‌تر از خنده‌ی مادر است
معنی: خدایی که از بوی گل بهتر و باصفاتر است و از خنده ی مادر صمیمی تر است (از همه چیزها بهتر است)

۵- خدایا، به ما مهربانی بده 〰〰〰 دلی ساده و آسمانی بده
معنی: پروردگارا به ما مهربانی بده و دل ساده و نورانی بده

۶- دلی صاف و بی‌کینه، مانندِ آب 〰〰〰 دلی روشن و گرم، چون آفتاب
معنی: خدایا دل مرا مانند آب پاک و زلال کن، طوری که دشمنی کسی را به دل نگیرم و مانند خورشید با دیگران مهربان باشم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.