جواب درس ۱۰ نگارش دوم ؛ صفحه ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹

جواب درس ۱۰ نگارش دوم ؛ صفحه ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹

جواب درس دهم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۱۰ نگارش دوم ؛ صفحه ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹

جواب درس دهم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس دهم: هنرمند

جواب صفحه ۶۵ درس دهم نگارش دوم

۱-چهار سطر اول درس را با خط زیبا و خوانا بنویس. می توانی از سرمشق خط تحریری هم استفاده کنی.
پاسخ: دیشب من سرگرم نقّاشی کردن بودم که پدرم گفت: «من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد؛ یک هنرمند خوب.»
من با خوش‌حالی گفتم: «پس من برای اینکه هنرمند باشم، سعی می‌کنم نقّاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم.»

۲-تا به حال چند کلمه ی تازه از کتاب هدیه های آسمان یاد گرفته ای؟ ده تای آنها را بنویس.
پاسخ: عبا، حضرت، صفا، مسح، موذن، نیت، سلامتی، علیه، اسلام، نورانی، نوزاد

۳-کامل کن.جواب صفحه ۶۵ درس دهم نگارش دوم

۴-اگر عکاس بودی، از چه چیزهایی عکس میگرفتی؟
پاسخ: از حیوانات و دشت ها و طبیعت بسیار زیبایی که خداوند آفریده است.

جواب صفحه ۶۶ درس دهم نگارش دوم

۱-سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط زیبا بنویس.
پدر گفت:« دخترم، هر کاری که با دقت و فکر انجام گیرد، هنر است: مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با گِل چیز های زیبا بسازی، هنرمند هستی…..
پاسخ: قالی‌بافی هم هنر است. عکّاسی هم هنر است؛ پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری، باید هنرمند باشی.

۲- کامل کن
الف) باشد-هنرمند-فرزندم-دارم-دوست-من- یک.
پاسخ: من دوست دارم فرزند یک هنرمند باشم .
ب)وقت-هنرمند-باید-کند-نگاه-همه-چیز-به-با
پاسخ: هنرمند باید به همه چیز با دقت نگاه کند .

۳-به اول و آخر کلمه های زیر، یک کلمهی دیگر اضافه کن و کلمه ای جدید بنویس.جواب صفحه ۶۵ درس دهم نگارش دوم

۴-دوست داری مدرسه ات چه شکلی باشد؟ درباره ی آن دو سطر بنویس.
پاسخ: دوست دارم مدرسه‌ام همیشه تمیز و پاکیزه باشد. و دوست دارم نیمکت هایمان تمیز و مرتب و منظم چیده شده باشد.

جواب صفحه ۶۷ درس دهم نگارش دوم

۱-سه سطر بعدی درس را با خط خوانا بنویس.
« قالی بافی هم هنر است. عکاسی هم هنر است، پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری، باید هنرمند باشی.»….
پاسخ: فرزندم، هنرمند باید خوب فکر کند. با دقّت به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفّق شود.»

۲-هر وسیله مربوط به کدام شغل است؟
نویسندگی: خودکار، کاغذ
بنایی: اجر، تیشه
نجاری: اره، تخته، چکش
خیاطی: پارچه، سوزن
کفاشی: واکس، چرم، میخ

۳-مانند مثال کامل کن. مثال: میروم خواهم رفت. جواب صفحه ۶۷ درس دهم نگارش دوم

۴-درباره ی یکی از هنرها چند سطر بنویس.
پاسخ: خوش نویسی یا خطاطی : به معنی زیبا نویسی یا نوشتن زیبای کلمات است. به کسی که خطی را به زیبایی مینویسد (خئش نویس) میگویند.

جواب صفحه ۶۸ درس دهم نگارش دوم

۱- از روی هر جمله، یک بار با خط زیبا بنویس.
بر عهده دانش آموز

۲- به هر یک از کلمه های زیر، یکی از کلمه های «بی ــ نا ــ هم» را اضافه کن و معنای آن را بنویس.
سال: هم سال
یعنی هم سن
کار: بی کار
یعنی کسی که کار ندارد.
نام: هم نام
یعنی دو نفر دارای یک اسم باشند.
آرام: نا آرام
یعنی کسی که آرامش ندارد.

۳-باتوجّه به کلمه ی داخل کمانک، مانند مثال، هر بار جمله را تغییر بده و بنویس.
مثال: من کتابم را امانت دادم.(تو)
تو کتابت را امانت دادی. (آن ها)
شما کتاب هایتان را امانت دادید (شما)
آن ها کتاب هایشان را امانت دادند (آن ها)

۴-اگر با ماه آسمان حرف بزنی، به او چه می گویی؟ در دو سطر بنویس.
پاسخ: ای ماه زیبا تو را خیلی دوست دارم ، دوست داشتم مثل تو در شب تاریک باعث روشن شدن زمین شوم.

جواب صفحه ۶۹ درس دهم نگارش دوم

۱-نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.
صبر و حوصله داشته باش تا  در کارهایت موفّق شوی.

۲-تصویرها را شماره گذاری کن و داستان کوتاهی دربارهی آنها بنویس.جواب صفحه ۶۹ درس دهم نگارش دوم

پاسخ: استاد مهدی پور یک هنرمند است. او با وسیله‌ی خود و گِل ، کوزه هایی زیبایی میسازد . مهدی پور برای محکم کردن کوزه ها ، آن را در کوره می پزد سپس با قلمو و رنگ نقاشی های زیبایی روی آن می کشد و در اختیار مردم قرار می دهد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.