جواب درس ۱۲ نگارش دوم ؛ صفحه ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵

جواب درس ۱۲ نگارش دوم ؛ صفحه ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ 

جواب درس دوازدهم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۱۲ نگارش دوم ؛ صفحه

جواب درس دوازدهم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم /
درس دوازدهم: فردوسی

جواب صفحه ۷۱ درس دوازدهم نگارش دوم

۱- سه سطر اول درس را با خط زیبا بنویس. 

سال گذشته با پدر، مادر و خواهرم به زیارت امام رضا (ع) رفته بودیم.
پدرم گفت:« در نزدیکی مشهد، شهر قدیمی توس، آرامگاه فردوسی، شاعر بزرگ ایران قرار دارد»…
پاسخ:
۱️- سال گذشته با پدر، مادر و خواهرم به زیارت امام‌رضا (ع) رفته بودیم.
۲️- پدرم گفت: «در نزدیکی مشهد، شهر قدیمی توس، آرامگاهِ فردوسی، شاعر بزرگ ایران قرار دارد. خوب است برویم و آنجا را هم ببینیم.»
۳️- چند روز بعد، به توس رفتیم.

۲-اسم هایی را که در درس آمده است، بنویس.
پاسخ:  امام رضا ، فردوسی ، رستم

۲-به هر یک از کلمه ها، «تر» و «ترین» اضافه کن و جمله بساز.

مثال: دور: خانه ما از خانه علی دورتر است. خانه ما دورترین خانه به مدرسه است.
بالا:
پاسخ: مدرسه من سه خیابان بالاتر از خانه‌مان است. مدرسه ما در بالا ترین خیابان محله قرار دارد.
شیرین:
پاسخ: سل از شکر هم شیرین تر است .عسل شیرین ترین خوراکی است
درست:
پاسخ:
کار درست تر این است که مشورت کنیم ، درست ترین کار مشورت با بزرگ تر ها است.

۴-تا به حال به آرامگاه کدام امامزاده یا دانشمند رفته ای؟ درباره ی آن بنویس .
پاسخ: آرامگاه ابن باویه در شهرری قرار دارد ابن باویه عالم و دانشمند بوده و مردم اطراف محله به زیارت او می روند و از ایشان التماس دعا می کنند

جواب صفحه ۷۲ درس دوازدهم نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوش بنویس.
چند روز بعد، به توس رفتیم. فاصله ی مشهد تا توس زیاد نبود، وقتی به آرامگاه فردوسی رسیدیم، جمعیت زیادی در آن جا دیدیم، یک نفر راهنما برای ما صحبت کرد…
پاسخ:  او می‌گفت: «فردوسی سی‌سال زحمت کشید تا شاهنامه را نوشت. شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان‌های زیادی درباره‌ی ایران و پهلوانان آن می‌خوانیم. رستم بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌های شاهنامه است. فردوسی این داستان‌ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می‌زنیم، زنده‌نگه دارد.»

۲-هر کلمه تو را به یاد چه کلمه هایی می اندازد؟ دو تا از آنها را بنویس.
مشهد:
حرم امام رضا
شاهنامه:
فردوسی و رستم
هنر:
سینما نقاشی
تلویزیون:
فیلم و کارتون

۲-کامل کن.
من هر سال به مسافرت ..می روم…
ما هر هفته به …مسافرت…. می رویم
…تو.. هر سال ….مسافرت… می روی
شما ..هر هفته…. به کتاب خانه ..می روی…

۴-از میان نویسندگان و شاعرانی که تا به حال با آنها آشنا شدهای، نام پنج نفر را به ترتیب حروف الفبا بنویس.
پاسخ: حافظ ، سعدی ، فردوسی ، محمود کیانوش ، ناصر کشاورز

جواب صفحه ۷۳ درس دوازدهم نگارش دوم

۱️⃣- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوش بنویس.
پاسخ:  شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی درباره ایران و پهلوانان آن می خوانیم. رستم بزرگترین  پهلوان داستان های شاهنامه است…
فردوسی این داستان‌ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می‌زنیم، زنده‌نگه دارد.»

۲-نام پنج کوچه از شهر یا روستای خود را بنویس.
پاسخ: کوچه مظهری – فزرادی جدیدی حیدری ترکاشوند

۳️⃣-کامل کن.
برق می رود، یعنی خانه …..تاریک…. می شود
پیراهن کسی آب می رود یعنی پیراهن او …..کوتاه……. می شود
کسی از هوش می رود، یعنی او ……بی هوش……. می شود
کسی به پدرش می رود، یعنی او …..شبیه……. پدرش است

۴️⃣-فرض کن داری با هواپیما سفر میکنی، منظره ای را که از آن بالا میبینی، بنویس.
پاسخ:  از این بالا همه چیز خیلی کوچک دیده میشود و آدم ها مثل نقطه دیده می شوند. از این بالا درختان جنگل مثل تکه‌ی پارچه‌ای سبز دیده میشود.

جواب صفحه ۷۴ درس دوازدهم نگارش دوم

۱️⃣-سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط زیبا و خوانا بنویس.
پاسخ:  فردوسی این داستان ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید اورد تا زبان فارسی را که ما امروز با ان حرف می زنیم، زنده نگه دارد».
راهنما با خواندن این شعر از شاهنامه، با ما خداحافظی کرد، هنگام برگشتن از توس، پدرم قول داد بعضی از داستان‌های شاهنامه را برایم تعریف کند.

۲-مرتب کن و بنویس
الف) است-در-شاهنامه-امده-رستم-پهلوان-ایران-بزرگ-دستان

پاسخ: داستان رستم پهلوان بزرگ ایران در شاهنامه امده است
ب) است-داستان های- همه ی-شاهنامه-به-شعر
پاسخ: همه ی داستان های شاهنامه به شعر است .
پ) قول-پدرم-کند-تعریف-را-شاهنامه-برایم-داستان های-داد
پاسخ: پدرم قول داد داستان های شاهنامه را برایم تعریف کند .

۳️⃣-با هر کلمه، یک جمله بساز.
هر سال:
پاسخ: ما هر سال به زیارت حضرت معصومه در قم می رویم
فردوسی:
پاسخ: فردوسی شاعر بزرگ ایران ,شاهنامه را در سی سال نوشت
داستان:
پاسخ: مادرم برایم یک داستان خیالی تعریف کرد
ایران:
پاسخ: ایران سرزمین پهلوانان است

۴️⃣- هر یک از عکس های زیر، چه محلی را نشان میدهد؟ درباره ی هر یک از آنها یک سطر بنویس.
هر یک از عکس های زیر، چه محلی را

۱️⃣) آرامگاه فردوسی:
پاسخ: شاعر بزرگ ایران است که در شهر توس است.

۲️⃣) آرامگاه سعدی:
پاسخ: شاعر بزرگ ایران که در شهر شیراز است

۳️⃣) آرامگاه حافظ:
پاسخ: حافظ شاعر بزرگ ایران است و آرامگاه او در شهر زیبای شیراز قرار دارد .

جواب صفحه ۷۵ درس دوازدهم نگارش دوم

۱️⃣-نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.
سخن خود را با سلام آغاز کنیم.
پاسخ: سخن خود را با سلام آغاز کنیم.

۲-جدول را کامل کن.
۱️- آرامگاه فردوسی در این شهر است. توس
۲️- هنرمند دارد. هنر
۳️- عکاس می گیرد. عکس
۴️- نام دریاچه‌ی بزرگی در ایران است. خزر
۵- شاعر می گوید. شعر
۶- نام یکی از شهرهای ایران است. یزدجدول را کامل کن.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.