جواب درس ۱۵ نگارش دوم ؛ صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱

جواب درس ۱۵ نگارش دوم ؛ صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱

جواب درس پانزدهم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۱۵ نگارش دوم ؛ صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱

جواب درس پانزدهم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس پانزدهم: نوروز

جواب صفحه ۸۷ درس پانزدهم نگارش دوم

۱-شش سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: مردم جهان، اولین روز سال جدید خود را جشن می گیرند. همه ی این جشن ها زیبا هستند.
در کشور ما روز اول فروردین، نخستین روز سال نو است. این روز را «نوروز» می گویند.
نوروز آغاز فصل سر سبزی و زیبایی های طبیعت است.
هزاران سال است که ما ایرانیان عید نوروز را را جشن می‌گیریم.
مردم ما پیش از نوروز، خانه‌تکانی می‌کنند، در جشن نیکوکاری شرکت می‌کنند و برای تحویلِ سال، سفره‌ی هفت‌سین می‌چینند. تحویلِ سال، لحظه‌ای است که سال کهنه به پایان می‌رسد و سالِ نو شروع می‌شود.
در این هنگام همه‌ی اعضای خانواده کنار سفره‌ی هفت‌سین می‌نشینند و دعا می‌خوانند و از خداوند می‌خواهند که اخلاق آن‌ها را خوب و خوب‌تر کند.

۲-پنج ترکیب مانند نمونه از درس پیدا کن و بنویس.
مثال: مردم جهان- سال نو-نوروز ما.
پاسخ: فصل سرسبزی – عید نوروز – جشن نیکو کاری – تحویل سال – سال کهنه

۳-کلمه های زیر را با «ان» جمع ببند. مانند: شنونده + ان = شنوندگان
گرسنه: گرسنگان
درخت: درختان
دونده: دوندگان
ستاره: ستارگان
گوسفند: گوسفندان
پرنده: پندگان

۴-اگر زبان پرنده ها را بلد بودی، به آنها چه می گفتی؟ در یک خط بنویس.
پاسخ: من همیشه به شما فکر میکنم و برای شما غذا میریزم لطفاً به خانه ما بیایید.

جواب صفحه ۸۸ درس پانزدهم نگارش دوم

۱-چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
مردم ما پیش از نوروز، خانه تکانی می کنند، در جشن نیکوکاری شرکت می کنند و برای تحویل سال، سفره هفت سین می چینند. تحویل سال، لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسد و سال نو شروع می شود.
در این هنگام همه‌ی اعضای خانواده کنار سفره‌ی هفت‌سین می‌نشینند و دعا می‌خوانند و از خداوند می‌خواهند که اخلاق آن‌ها را خوب و خوب‌تر کند.
پاسخ: بیشتر مردم میهن ما در سفره‌ی هفت‌سین، قرآن، آینه، شمع‌های روشن و هفت چیز می‌گذارند که نام آن‌ها با «س» شروع می‌شود. این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند.
بعضی در سفره‌ی هفت‌سین، تخم‌مرغ‌های رنگ‌کرده، گل و شیرینی هم می‌گذارند. هم‌چنین، ظرف آبی می‌گذراند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می‌کند.
در نوروز، مردم به دیدوبازدید یکدیگر می‌روند. بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها عیدی می‌دهند.

۲-کلمه هایی را که حرف «لـ ــ ل» دارند، در درس پیدا کن و از روی آنها یک بار بنویس.
پاسخ: اولین – سال – فصل – تحویل – لحظه – اخلاق – اول – گل

۳-با «کار» پنج کلمه ی جدید بساز و معنای هر کدام را بنویس.
درست کار :کسی که کار درست انجام میدهد .
همکار :کسانی که باهم کار می کنند .
خدمتکار :کسانی که خدمت می کنند .
ورزشکار :کسانی که ورزش می کنند .
ستم کار :کسانی که ستم می کنند .

۴-برای یک سفر تفریحی کوتاه، به چه وسایلی نیاز داری؟ نام آنها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.
پاسخ: پتو ، خوراکی ، غذا ، کبریت ،کفش مناسب ، کوله پشتی ، لباس مناسب

جواب صفحه ۸۹ درس پانزدهم نگارش دوم

۱-شش سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
بیشتر مردم میهن ما در سفره ی هفت سین، قرآن، آیینه، شمع های روشن و هفت چیز می گذارند که نام آن ها با «س» شروع می شود. این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند.
پاسخ: بعضی در سفره‌ی هفت‌سین، تخم‌مرغ‌های رنگ‌کرده، گل و شیرینی هم می‌گذارند. هم‌چنین، ظرف آبی می‌گذراند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می‌کند.
در نوروز، مردم به دیدوبازدید یکدیگر می‌روند. بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها عیدی می‌دهند.
در این روزها، مردم به جاهای زیارتی، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان نیز می‌روند.
جشن نوروز باعث شادابی ما می‌شود و ما را برای کار و کوشش و ساختن ایرانی آزاد و آباد، آماده‌تر می‌کند.

۲-به جای حرف وسط کلمه ی «مهر» هفت حرف اول  حروف الفبا را بگذار و بنویس. سپس دور هر کلمه که معنای آن را نمیدانی، خط بکش.
مثال: مار
پاسخ: مبر ، مپر ، متر ، مور ، مجر ، مچر ، محر

۳-مانند نمونه، کامل کن.جواب صفحه ۸۹ درس پانزدهم نگارش دوم

خفته+ان= خفتگان گرسنه+ان= گرسنگان
زنده+ان= زندگان بنده+ان= بندگان
ستاره+ان= ستارگان پرنده+ان= پرندگان

۴- اگر قرار بود به جای هفت سین، هفت شین بر سفره میگذاشتی، چه چیزهایی را انتخاب میکردی؟
پاسخ: شیرینی – شکلات – شمع – شربت – شکر – شقایق – شادونه

جواب صفحه ۹۰ درس پانزدهم نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
بعضی در سفره هفت سین، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم می گذارند. هم چنین، ظرف ابی می گذارند که ماهی کوچک قرمزی در ان شنا می کند.
پاسخ: در نوروز، مردم به دیدوبازدید یکدیگر می‌روند. بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها عیدی می‌دهند.
در این روزها، مردم به جاهای زیارتی، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان نیز می‌روند.

۲-با کلمه های زیر، جمله بساز.
جشن:
مهم ترین جشن کشور ایران نوروز است.

سُفره:
به مادرم در چیدن سفره هفت سین کمک کردم

۳-به جای کلمه ی داخل کمانک، کلمه ی هم معنای آن را قرار بده.
نوروز آغاز فصل (سر سبزی) باغ و دشت است.
پاسخ: خرمی
مردم ما پیش از نوروز خانه ها را (پاکیزه) می کنند.
پاسخ: تمیز
یکی از رسم های (زیبای) نوروز، دید و بازدید است
پاسخ: قشنگ

۴- در محل زندگی شما مراسم نوروز چگونه برگزار میشود؟ در دو خط بنویس.
پاسخ: بعد از تحویل سال بزرگتر ها به بچه ها عیدی میدهند و خانواده ها دسته جمعی به دیدن اقوام و آشنایان می روند.

جواب صفحه ۹۱ درس پانزدهم نگارش دوم

۱-نوشته  ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خط زیبا بنویس.
پاسخ: در لحظه‌ی تحویل سال برای یکدیگر دعا کنیم.

۲- خاطرات روزهای هفته ی یک مداد را از زبان خودش، بنویس.
شنبه: امروز اول هفته است و هنوز قد من بلند و نوکم تیز است.
یکشنبه: دیروز صاحب من چیزی با من ننوشت و من سرحالم
دوشنبه: امروز امتحان املا در کلاس برگزار شد و صاحبم کمی از سر من را تراش کرد
سه شنبه: امروز تکالیف خیلی زیاد بود و مرا چند بار تراشیدند.
چهار شنبه: امروز بعد از تراش شدن یک داستان خیلی در مورد زندگی مداد ها نوشتم
پنج شنبه: قدم نسبت به اول هفته نصف شده و هفته خوبی بود.
جمعه: امروز هیچکس از من سراغی نگرفت و من استراحت کردم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.