جواب درس ۶ نگارش دوم ؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶

جواب درس ۶ نگارش دوم ؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶

جواب درس ششم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۶ نگارش دوم ؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶

جواب درس ششم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس ششم: کوشا و نوشا

جواب صفحه ۴۲ درس ششم نگارش دوم

۱-پنج سطر اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
دو پرنده‌ی…..
پاسخ: کوچک در جنگلی زندگی می‌کردند. اسم یکی از آن‌ها «کوشا» و اسم دیگری «نوشا» بود. آن‌ها شبیه هم بودند و همیشه با هم پرواز می‌کردند.
روزی پدر و مادرش به آن‌ها گفتند: «شما دیگر بزرگ شده‌اید. غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید.»

۲-کلمه های هم معنا را به هم وصل کن.کلمه های هم معنا را به هم وصل کن۳-مانند نمونه با هر کلمه، دو کلمه ی جدید بساز و بنویس.

مثال: مرغ- مرغداری- تخم مرغ
بال: بالدار- سبک بال
دل: پاک دل- شیر دل
آب: آبدار- آب میوه

۴-در دو جمله بنویس اگر چیزی را پیدا کردی، چه میکنی.
پاسخ: اگر چیزی در مدرسه پیدا کردیم آن را به معلم یا ناظم می دهیم تا صاجیش را پیدا کند و اگر در خیابان چیزی پیدا کردیم، آن را به پدر و مادر می دهیم تا صاحبش را پیدا کند

جواب صفحه ۴۳ درس ششم نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط قشنگت بنویس.
کوشا و نوشا خوشحال شدند …
پاسخ: و پروازکُنان، لانه‌شان را ترک کردند. آن‌ها در راه، دارکوبی را دیدند. دارکوب پرنده‌ی دانای جنگل بود.
کوشا و نوشا از او خواستند کمی از علم و دانایی خود به آن‌ها بیاموزد. دارکوب گفت: «بسیار خوب، اما کار ساده‌ای نیست. شما باید سال‌ها تلاش کنید تا دانا شوید.» کوشا و نوشا قبول کردند.

۲-سه کلمه بنویس که در آنها کلمه ی «بازی» وجود داشته باشد.
مثل: طناب بازی

پاسخ: اسباب بازی – آب بازی – تاب بازی

۳- در هر ردیف کلمه ی مشترک را در جای خالی بنویس.
الف) کتاب فروش، کتابدار، کتاب خانه، کتاب ها، ← کتاب
ب) خوش مزه، بامزه، بی مزه، بد مزه ←مزه
پ) امروز، روزانه، روزی، دیروز ← روز

۴- بنویس اگر جای «نوشا» بودی، چه میکردی.
پاسخ: مثل کوشا پیش دارکوب دانا می ماندم و از علم و دانش و دانایی او می آموختم

جواب صفحه ۴۴ درس ششم نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
دو سال گذشت….
پاسخ: کوشا به آموختن ادامه داد اما نوشا از آموختن خسته شد. او دلش می‌خواست آزاد باشد، بازی کند و از این شاخه به آن شاخه بپرد. برای همین، یک روز پرواز کرد و از آنجا رفت.
نوشا در راه به هُدهُدی رسید که پاکیزه، راست‌گو، امانت‌دار و مهربان بود. از هُدهُد خواست تا این چیزهای خوب را به او یاد بدهد.

۲- مرتب کن و بنویس.
الف) بیاموزد-را-برادر-دو-او-به-آن ها-که-از-خواستند-دانایی

پاسخ: دو برادر از او خواستند که به آن ها دانایی بیاموزد .
ب) برادر-گرفتند-یاد-بگیرند-تازه ای-دو-تصمیم-چیزهای
پاسخ: دو برادر تصمیم گرفتند چیزهای تازه ای یادبگیرند .

۳-جمله ها را با کلمه های داده شده، کامل کن. (حتما، اتفاقا، معمولا)
فردا حتما از دوستم عذر خواهی می‌کنم.
امروز اتفاقا آموزگار را در خیابان دیدم.
دندان های شیری بچّه ها معمولا از هفت سالگی می افتند.

۴-بنویس چه کارهایی میتوانی بکنی تا پدر و مادرت، خوشحال شوند.
پاسخ: به حرف های پدر و مادرم گوش کنم .خوب درس بخوانم و سعی کنم در کارهایم موفق باشم .

جواب صفحه ۴️۵ درس ششم نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
هدهد قبول کرد….
پاسخ: هُدهُد قبول کرد که به او آموزش بدهد. دو سال نگذشته بود که نوشا از این کار هم خسته شد و از پیشِ هُدهُد رفت.
این‌بار به طوطی سخن‌گو رسید و از او خواست خوب حرف زدن را به او یاد بدهد. طوطی گفت: «بسیار خوب، امّا تو باید اوّل خوب‌دیدن و خوب‌گوش کردن را یاد بگیری و تمرین کنی، تا بتوانی خوب سخن بگویی. این کار، چند سال طول می‌کشد.»

۲- هم معنی کلمه های زیر را از درس پیدا کن و بنویس.
مثل: شبیه
شاد : خوش حال
عاقبت: سرانجام
تلاش: کوشش
یاد گرفتن: آموختن

۳- کلمه های زیر را با توجه به نشانه ی آخرشان دسته بندی کن.

کوه- کاسه- میوه- کاه- سیاه- راه- پایه- خانه- شانه- فایده
نشانه‌ی (اِ) نشانه‌ی (ه)
کاسه ،میوه ،پایه ،خانه ،شانه ،فایده کاه ،سیاه ،کوه ،راه

۴- بنویس این پرنده چه می کند
پاسخ: پرنده درحال خوردن غذای باقی مائده در لا به لای دندان تمساح است. او با این کار دندان های تمساح را تمیز می کند

جواب صفحه ۴️۶ درس ششم نگارش دوم

۱-نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.
خدایا به من کمک کن تا بیشتر بیشتر بیاموزم.
خدایا به من کمک کن تا بیشتر بیشتر بیاموزم.

۲-کلمه های زیر را بر اساس جاندار و بی جان، طبقه بندی کن.

فیل- کتاب- مورچه- تلویزیون- سگ- مار- سینی- پاک کن- فنجان- خرگوش- میز- کیف
جاندار بیجان
فیل کتاب
مورچه تلویزیون
سگ سینی
مار پاک کن
خرگوش فنجان
میز
کیف
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.