جواب درس ۷ نگارش دوم ؛ صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲

جواب درس ۷ نگارش دوم ؛ صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲

جواب درس هفتم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۷ نگارش دوم ؛ صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲

جواب درس هفتم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس هفتم: دوستان ما

جواب صفحه ۴️۷ درس هفتم نگارش دوم

۱- هشت سطر اول درس را با خط زیبا بنویس.
چه گندم های زرد….
پاسخ: قشنگی! این‌ها را چه کسی کاشته است؟
کشاورز؛ همان کشاورز کوشایی که دوست ماست.
– چه نان‌گرم و خوش‌مزه‌ای! چه کسی آن را پخته است؟
نانوا: همان نانوای سحرخیزی که دوست ماست.

۲-جدول زیر را کامل کن.جواب صفحه ۴️۷ درس هفتم نگارش دوم

۳-با استفاده از «این» و «آن» نام هر تصویر را بنویس.جواب صفحه ۴️۷ درس هفتم نگارش دوم

۴- کلاس تمیز را با کلاس کثیف مقایسه کن و تفاوت آنها را بنویس.
پاسخ: همه کلاس تمیز را دوست دارند اما هیچ کس کلاس کثیف را دوست ندارد و همه دوست دارند در کلاس تمیز درس بخوانند

جواب صفحه ۴️۸ درس هفتم نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش، بنویس.
چه کوچه ها و….
پاسخ: خیابان‌های پاکیزه‌ای! چه کسی آن‌ها را تمیز و پاکیزه کرده است؟
رُفتگر؛ همان رفتگر زحمت‌کش و مهربانی که دوست ماست.
– چه خانه‌های راحت و زیبایی! این خانه‌ها را چه کسی ساخته است؟
بَنّا؛ همان بنّای پُرکاری که دوست ماست.

۲ – دسته بندی کن.
چراغ راهنما-سیمان-دفتر-کلنگ-کتاب-پیاده رو-آجر-کیف-بیل-کاشی

مدرسه عبور و مرور بنّایی
دفتر چراغ راهنما سیمان
کتاب پیاده رو کلنگ
کیف آجر
بیل
کاشی

۳-کامل کن.
به جایی که در آن دارو می فروشند …داروخانه… می گویند
به جایی که در آن سبزی می فروشند …سبزی فروشی… می گویند
به جایی که در آن شیرینی می فروشند …شیرینی فروشی… می گویند
به جایی که درآن پارچه می فروشند …پارچه فروشی… می گویند
به جایی که درآن طلا می فروشند …طلا فروشی… می گویند

۴-بنویس در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنیم. (سه مورد)
پاسخ: نانوایی – بانک -وارد کلاس شدن – ایستگاه اتوبوس

جواب صفحه ۴️۹ درس هفتم نگارش دوم

۱-سه سطر بعدی را از روی درس، با خط خوانا بنویس.
چه باغ های….
پاسخ: سرسبز و چه گل‌های خوش‌رنگی! این درخت‌ها و گل‌ها را در این باغ‌ها، چه کسی کاشته است؟
باغبان؛ همان باغبان پرتلاشی که دوست ماست.

۲-درس را با دقت بخوان و کلمه هایی را که یکی از حروف زیر را دارند، بنویس.

گ گندم ، قشنگی ، گرم ، رفتگر ، گل ، خوش رنگ ، رانندگی
غ باغبان، باغ ، های

۳-کامل کن.

الف) به کسی که از گل ها مراقبت می کند …باغبان… می گویند
ب)به کسی که به ما درس می دهد …معلم… میگویند
پ)به کسی که غذا می پزد …آشپز… می گویند
ث)به کسی که در اداره کار می کند …کارمند… می گویند

۴-در چهار سطر بنویس دوست داری چه کاره شوی. چرا ؟
پاسخ: دوست دارم وقتی بزرگ شدم معلم خوب و مهربانی باشم و به چه ها درس بدهم و به آن ها یاد بدهم که برای رسیدن به هدف های خودشان تالش کنند و سعی کنند انسان های خوبی باشند و با هر دانش و علمی که دارند به کشورمان خدمت کنند .

جواب صفحه ۵۰ درس هفتم نگارش دوم

۱-پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
چه خیابان‌های منظمّی…..
پاسخ: چه رفت‌وآمد مرتّبی! این نظم و ترتیب را در خیابان‌ها، چه کسی ایجاد کرده است؟
مأمور راهنمایی و رانندگی؛ همان مأموری که دوست ماست.
– این گل‌های شاداب را چه کسی پرورش داده است؟
معلّم؛ همان معلّم مهربان و دانایی که دوست ماست.
– این دوستان خوب و چیزهای قشنگ را چه کسی آفریده است؟

۲-به سوال ها جواب بده تا رمز خانه ها را پیدا کنی.
الف) اولین حرف کلمه کبری را در خانه ی اول بگذارید
ب)آخرین حرف کلمه ی ساعت را در خانه ی دوم بگذارید
پ)دومین حرف کلمه بابا را در خانه ی سوم بگذارید
ت)اولین حرف کلمه بازی را در خانه ی چهارم بزار.به سوال ها جواب بده تا رمز خانه ها را پیدا کنی

۳-جدول را کامل کن
۱️-پیچ و ….خم…
۲️-در رگ های ما جریان دارد
۳️-کسی که بیدار نیست، …خواب… است
۴️-برادر نیست
۵-به کسی که شاد است و می خندد …خنده رو… می گوییم
۶-به کسی که می خواند …خواننده… می گوییم

جواب صفحه ۵۰ درس هفتم نگارش دوم

۴-دنباله ی این داستان را بنویس.
سیمین و مژگان می خواستند به آن طرف خیابان بروند، مژگان میخواست از فروشگاه دفتر بخرد، سیمین گفت:« بیا راه را نزدیک کنیم» مژگان گفت:«نه خطرناک است، بهتر است…..

پاسخ: از روی خط عابر پیاده برویم. سمین گفت:«تا خط عابر پیاده خیلی راه است»
مژگان گفت:«ما باید به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم. چون این قوانین برای سلامتی خود ماست.»

جواب صفحه ۵۲ درس هفتم نگارش دوم

۱- نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.
خدایا! به ما کمک کن تا مهربان باشیم.
خدایا! به ما کمک کن تا مهربان باشیم.

۲-جدول را کامل کن .جواب صفحه ۵۲ درس هفتم نگارش دوم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.