جواب درس ۸ نگارش دوم ؛ صفحه ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸

جواب درس ۸ نگارش دوم ؛ صفحه ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸

جواب درس هشتم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۸ نگارش دوم ؛ صفحه ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸

جواب درس هشتم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس هشتم: از همه مهربان تر

جواب صفحه ۵۴ درس هشتم نگارش دوم

۱-پنج سطر اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
یک روز از مادرم…
پاسخ: یک روز از مادرم پرسیدم: «دعا یعنی چه؟»
مادر گفت: «دعا یعنی حرف‌زدن با خدا. در موقع دعا با خدا سخن می‌گوییم و از او یاری می‌خواهیم.»
وقتی فهمیدم دعا یعنی چه، تصمیم گرفتم که من هم دعا کنم. چون خیلی کارها هست که باید از خدا بخواهم در انجام دادن آن‌ها مرا یاری کند. من دعا می‌کنم که پدر و مادرم همیشه سالم باشند.

۲-جاهای خالی را پر کن.
….دعا…..یعنی حرف زدن با خدا
من دعا میکنم که پدر و مادرم همیشه…سلامت…باشند
خدایا تو از همه.…مهربان تر…..هستی

۳-کلمه های درست داخل کمانک را انتخاب کن و دور آن خط بکش. بعد جمله های درست را بخوان.

مینا جلوی آیینه(نشسته بود، نشانده بود) و چشم هایش را (بسته بود، بسته بودم) مادرش از او(پرسید، می پرسد):«چرا چشم هایت را (بسته ای، بسته بوده ای)؟» مینا(می گفت، گفت، گفته بود):«می خواستم (ببینم، دیده بودم، می بینم) وقتی(می خوابم، خوابانده بودم، خوابیده ام) چه شکلی(می شوم، بشوم، شوم).»

۴-با کلمه های زیر جمله بنویس.
🔹 مهربان: خداوند بسیار مهربان و بخشنده است .
🔹 دعا: من برای شفای بیماران دعا می کنم
🔹 دوست: من کتاب خواندن را دوست دارم.
🔹 خدا: خدا نزدیک ترین دوست ماست

جواب صفحه ۵۵ درس هشتم نگارش دوم

۱-شش سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
دعا می کنم پدربزرگ ها و….
پاسخ: مادربزرگ‌های مهربان پیش ما باشند؛ چون بازی کردن و حرف‌زدن با آن‌ها را خیلی دوست دارم. روزی از مادرم پرسیدم: «چرا همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را دوست دارند؟»
مادرم گفت: «چون آن‌ها بسیار مهربان هستند، همه را دوست دارند و به همه محبّت می‌کنند.»

۲-چهار کلمه در درس پیدا کن که هیچ یک از حرف های آن به هم نچسبیده باشد.
مثال: دوم
پاسخ: روز – زدن – آن – دارد

۳- از روی کلمه ِ های زیر، دوبار بنویس و هر یک را با صدای بلند بخوان.
بر عهده دانش آموز

۴-اگر بخواهی با پدر و مادرت به مسافرت بروی، چه کارهایی باید انجام دهی؟
الف) وسایل شخصی خود را درکیف جمع می کنم.
ب) به پدر و مادرم در جمع کردن وسایل سفر کمک می کنم.
پ) در موقع سفر سعی میکنم بچه خوبی باشم.

جواب صفحه ۵۶ درس هشتم نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش و زیبا بنویس.
خدا کسانی را که …
پاسخ: به دیگران محبّت و مهربانی کنند، دوست دارد.
خدایا، تو از همه مهربان‌تر هستی. من می‌دانم که تو انسان‌های مهربان را دوست داری. پس همیشه سعی می‌کنم با هم‌کلاسی‌هایم و حتّی بچّه‌های کوچک‌تر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست بداری!

۲-جمله ها را کامل کن.
الف) من دعا می کنم که تمام بیماران شفا پیدا کنند
ب) در موقع دعا باخدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهم
پ) من همیشه سعی می کنم به دیگران کمک کنم .

۳-با توجه به شکل پایانی کلمه ها آنها را دسته بندی کن.

صدای (ای) قوری ، ساری ، بازی ، گلی
صدای (آ) هدی ، مرتضی ، کبری ، مجتبی ، عیسی

۴-بنویس برای پیدا کردن دوست جدید، چه میکنی.
پاسخ: به سراغ کسی میروم که با ادب ، درس خوان و مهربان باشد.

جواب صفحه ۵۷ درس هشتم نگارش دوم

۱-ده کلمه را که در این درس یاد گرفته ای، بنویس.
دعا، موقع، یاری، تصمیم ، سلام، مهربان، محبّت، انسان ها، سعی ، حتّی

۲-کلمه های هم معنا را پیدا کن و کنار هم بنویس.
حرف-یاری-سعی-مهربانی-محبت-کمک-تلاش-صحبت-موقع-زیاد-خیلی-وقت
حرف :صحبت
یاری :کمک
سعی :تلاش
مهربانی :محبت
موقع :وقت
زیاد :خیلی

۳-طبقه بندی کن.

بستگان پدر عمو ، دختر عمو ، پسر عمه، عمه، پسر عمو
بستگان مادر پسر دایی، خاله، دختر خاله، دایی

۴-داستان زیر را کامل کن.

گنجشک کوچولو روی شاخه درخت نشسته بود و از آن بالا، رودخانه را تماشا می کرد، او از تنهایی خسته شده بود، ناگهان تصمیم گرفت….
پاسخ: سراغ دوستش قورباغه برود و کمی با او حرف بزند ولی پشیمان شد. چون تا برکه خیلی راه بود. او کنار رودخانه رفت تا کمی آب بخورد که چشمش به یک ماهی قرمز افتاد که در رودخانه بین دو سنگ گیر کرده بود. بال زد و بالا سر ماهی رفت و او را نجات داد و ماهی از او تشکر کرد . گنجشک و ماهی باهم دوست شدند.

جواب صفحه ۵۸ درس هشتم نگارش دوم

۳-نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.
پاسخ: برعهده دانش آموز

۴-تصویر زیر را رنگ بزن و هرچه دوست داری، درباره ی آن بنویس.
پاسخ: ما غذا دادن به پرندگان را دوست داریم . پدر و مادر من همیشه به من میگویند که ما باید با پرندگان مهربان باشیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.