معنی شعر نیایش فارسی ششم ✅ صفحه ۱۱۴

معنی شعر نیایش فارسی ششم صفحه ۱۱۴

خدایا جهان پادشاهی توراست فارسی ششم صفحه ۱۱۴

معنی شعر نیایش فارسی ششم صفحه ۱۱۴

خدایا جهان پادشاهی توراست فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / نیایش صفحه ۱۱۴

۱- خدایا جهان پادشاهی توراست ◈※◈ ز ما خدمت آید خدایی توراست

معنی: خداوندا پادشاهی جهان از آن توست، خداوندی برای تو است و ما باید بندگی و خدمت تو را به جا آوریم.

۲- پناه بلندی و پستی تویی ◈※◈ همه نیستند آنچه هستی تویی

معنی: نگهبان و محافظ آسمان بلند و زمین پست تو هستی، همه‌ی موجودات فانی هستند و آنچه می‌ماند فقط تویی

۳- همه آفریدست بالا و پست ◈※◈ توی آفریننده‌ی هرچه هست

معنی: خداوند خالق آسمان بلند و زمین هموار است، خداوندا تو خالق هرچه وجود دارد هستی.

۴- خرد را تو روشن بصر کرده‌ای ◈※◈ چراغ هدایت تو بر کرده‌ای

معنی: چشمان عقل و خرد را تو بینا کرده ای و هدایت را مانند چراغ روشنی به پا کرده ای

۵- جهانی بدین خوبی آراستی ◈※◈ برون ز آنکه یاریگری خواستی

معنی: جهان را به این زیبایی آراسته کرده ای بدون آنکه از کسی یاری و کمک بگیری

۶- خداوند مایی و ما بنده ایم ◈※◈ به نیروی تو یک به یک زنده‌ایم

معنی: تو خداوند ما هستی ما بنده‌ی شما هستیم و به نیروی تو یک به یک زنده هستیم.

۷- رهی پیشم آور که فرجام کار ◈※◈ تو خشنود باشی و ما رستگار

معنی: (خداوندا) راهی را مقابل ما قرار بده که در پایان کارمان به رستگاری و خوشبختی برسیم و تو نیز از ما راضی و خشنود باشی.

معنی کلمات نیایش فارسی ششم

بالا و پست: آسمان ها و زمین
آفریننده: خالق
خرد: عقل
بصر: دیده ، چشم
هدایت: راهنمایی
آراستی: زینت دادی ، زیبا کردی
یاریگر: کمک کننده
ره: مخفف راه
فرجام: عاقبت ، سرانجام
خشنود: راضی
رستگار: کامیاب ، نجات یافته

هم خانواده نیایش فارسی ششم

عیوب= معیوب ، عیب ، معایب
علم= معلومات ، عالم
توصیه= وصیت ، وصایا
هلاک= هلاکت ، مهلک
حریم= حرمت ، حرم
اطاعت= مطیع ، طاعت

مخالف و متضاد نیایش فارسی ششم

نخست پایان
بهشت جهنم
نزدیک دور
فراواناندک
دانا نادان
عیب حسن
روشن تاریک
دروغ گویی راست گویی
کوتاه طولانی
حرام حلال

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر نیایش فارسی ششم ✅ صفحه ۱۱۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر ستایش فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی کلمات بخوان و بیندیش آوای گنجشکان فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.