جواب پودمان ۷ پرورش و نگهداری از حیوانات هشتم

جواب پودمان ۷ پرورش و نگهداری از حیوانات هشتم

جواب پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کار و فناوری هشتم

جواب پودمان ۷ پرورش و نگهداری از حیوانات هشتم

جواب پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کار و فناوری هشتم

پودمان ۷ :: پرورش و نگهداری از حیوانات

جواب کار کلاسی صفحه ۱۰۱ کار و فناوری هشتم

در جدول ١-۷ اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون شما نشان داده شده است. این جدول را در گروه بررسی و کامل کنید، سپس نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
کار کلاسی صفحه 101 کاروفناوری هشتم

جواب کار غیرکلاسی صفحه ۱۰۲ کار و فناوری هشتم

در یک کار گروهی، حیوانات بومی منطقه خودتان و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهید.
دام داری: تولیدپشم، گوشت لبنیات ازجمله ماست، دوغ، خامه و….
مرغ داری: تولید گوشت ، تخم مرغ

صفحه ۱۰۳ کار و فناوری هشتم 👇

با توجه به شغل های شکل ۱-۷ شغل های وابسته به آنها را بررسی کنید و آن ها را در جدول ۲-۷ بنویسید.

مشاغل مشاغل وابسته
گاوداری تولیدکننده پوست، ماست، شیر و …
مرغ داری تولید کننده گوشت، تخم مرغ و…
زنبورداری  تولید کننده  عسل، موم و دیگر محصولات مرتبط

جواب بارش فکری صفحه ۱۰۳ کار و فناوری هشتم

با توجه به شغلهای جدول ۲-۷ رابطه بین رفتار با حیوانات متفاوت و تأثیر آن روی انسان، و بازدهی تولید و سلامت حیوانات  اهلی را بررسی و جدول ۳-۷ را کامل کنید و در کلاس ارائه دهید.

حیوانات اهلی چه رفتارهایی را باید و نبایدانجام دهید نتیجه رفتارها
گاو هنگام جابه جایی گاو باید با آن با آرامش برخورد شود و از ضربه زدن  به دام، به هنگام جابه جایی، خودداری کنید. بهره وری بیشتر
دوست داشتن حیوانات
احترام به خلقت
مرغ  دادن دانه های غذایی مقوی و مفید، دمای مناسب برای مرغ ها ، ضربه نزدن و پرت نکردن آنها بهره وری بیشتر
دوست داشتن حیوانات
احترام به خلقت
زنبور عسل درب کندو را بدون دود باز نکنیم ، از تکان دادن ناگهانی کندو خوداری کنیم ، و استاندارد های لازم را رعایت کنیم بهره وری بیشتر
آرامش زنبور ها
نیش نزدن

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۱۰۴ کار و فناوری هشتم

در ردیف نخست جدول ۴-۷  نام چهار حیوان اهلی را بنویسید که در منطقه شما امکان پرورش و نگهداری دارند. سپس  مشخصات پرورشی آنها را از اینترنت جستوجو کنید و مشخصات خواسته شده را زیر نام هر حیوان بنویسید و در کلاس ارائه  دهید.

بکشید 👉👇

گاو گوسفند مرغ زنبور عسل
فرآورده های قابل فروش شیر، گوشت، پوست پشم، شیر، گوشت تخم، پر، گوشت  عسل، موم، پر
شرایط محیطی (دما، نور و رطوبت) معتدل معتدل معتدل معتدل و خنک
فضای نگهداری و پرورش برای هر حیوان گاو داری و جای باز  محیط باز و بسته  مرغ داری  محیط زیست
تجهیزات مورد نیاز
لوازم درمان، لوازم ضدعفونی کننده  استخر ضدعفونی، قیچی آّب خوری، دان خوری، دستگاه جوجه کشی  دودی، کاردک و…
نوع خوراک
علوفه، کنسانتره علوفه، کنسانتره  گندم، جو، پودر استخوان شهد،شربت

جواب کار کلاسی صفحه ۱۰۴ کار و فناوری هشتم

پیام علائم راهنمایی شکل ۳-۷ را بررسی کنید و در کلاس ارائه دهید.

کار کلاسی صفحه 104 کاروفناوری هشتم

الف: محل عبور حیوانات اهلی
ب: محل عبور حیوانات وحشی
پ: سازمان حفاظت محیط زیست

جواب کار کلاسی صفحه ۱۰۵ کار و فناوری هشتم

بررسی ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش حیوانات: در گروه خود جدول ۵ــ۶ را بررسی کنید و کاربرد هر یک از ابزارها را در جای خالی بنویسید.

کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: دودی
کاربرد: دمیدن دود برای آرام کردن زنبورها در موقع بازدید و خارج کردن قابهای عسل
کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: مادر مصنوعی گازسوز
کاربرد: گرم نگه داشتن و تنظیم دمای محیط
کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: دستگاه جوجه کشی
کاربرد: تولید و پرورش جوجه

کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: پمپ هوا
کاربرد: تولید اکسیژن و هوای داخل اکواریم

جواب پرسش صفحه ۱۰۷ کار و فناوری هشتم

ضرورت ریختن پوشال در زیر پای جوجه ها (بستر) را شرح دهید.
جواب: پوشال به دلیل ممانعت از انتقال سرما به پای جوجه ها و کاهش عوارضی مانند تورم و درد مفاصل در جوجه ها و همچنین کاهش بروز بیماری های انگلی استفاده می شود.

جواب پژوهش صفحه ۱۰۸ کار و فناوری هشتم

بررسی کنید خوراک جوجه از چه اجزائی تشکیل شده و بهای روز آنها چقدر است؟
نتایج را در جدول ۶-۷ بنویسید و در کلاس ارائه دهید.

اجزای خوراک  قیمت هر واحد  مقدار تقریبی مورد استفاده در خوراک جوجه اجزای خوراک  قیمت هر واحد  مقدار تقریبی مورد استفاده در خوراک جوجه
جو ( پژوهش صفحه ۸۹) ۴۲۵۰ ۳ سبوس ۱۹۵۰ ۲
کنجاله پنبه ۹۵۰۰ ۶  کنجاله سویا ۴۴۰۰ ۳
 گندم ۳۵۰۰ ۴ ذرت ۷۰۵۰ ۱
 پودر چربی ۴۰۰۰۰ ۲ تفاله خشک چغندر ۸۰۵۰ ۲

جواب کار غیرکلاسی صفحه ۱۱۰ کار و فناوری هشتم

تغییرات ظاهری جوجه ها (یا نمونه هایی از جوجه ها) را هر ده روز یکبار در جدول ۷ــ۶ ثبت کنید و آنها را در کلاس ارائه دهید. شکل ۱۱ــ۷ تصویر جوجه بلدرچین را در مقاطع سنی مختلف نشان میدهد.

گزارش هفتگیِ وضعیت سلامت جوجه‌ها: گزارش هفتگی وضعیت سلامت جوجه ها را طبق جدول ۸-۷ تنظیم کنید و آن را
در کلاس با نظارت دبیر خود مورد بررسی قرار دهید.جواب پودمان ۷ پرورش و نگهداری از حیوانات هشتم

جواب کار غیرکلاسی صفحه ۱۱۴ کار و فناوری هشتم

در مورد انواع ماهیان آکواریومی بررسی کنید و نتایج خود را در کلاس ارائه دهید.

نام ماهی  خلق و خو  دما  ph  تغذیه  سازگاری
اسکار  پرخاشگر و تا حدی مهاجم ۲۸-۲۶ ۵/۶تا۵/۷   غذاهای با منبع گوشتی  ماهیان گوشت خوار
فرانتوز-فرانتوسا  نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب  ۲۸-۲۶ ۵/۷ تا۵/۸ غذاهای با منبع گوشتی و پروتئینی  با سایر هم خانواده های خود صلح جوی
اوراتوس  بسیار مهاجم  ۲۶-۲۲ ۵/۷تا۵/۸   همه چیز خوار  با سایر سکلیدهای هم خانواده آفریقایی
فرشته ماهی/ ماهی انجل صلح جو   ۲۶-۲۴ ۶الی۷  انواع غذاهای خشک   با انواع ماهیان گیاه خوار
رامیزی صلح جو و آرام ۲۶-۲۴ ۶الی۷ همه چیز خوار با ماهیان صلح جو و هم خانواده و هم سایز خود

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.