معنی چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم ✅ صفحه ۱۳۸

معنی چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم صفحه ۱۳۸

روان خوانی چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی کلاس هفتم

معنی چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم صفحه ۱۳۸

روان خوانی چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی کلاس هفتم / معنی فارسی هفتم / روان خوانی چرا زبان فارسی را دوست دارم صفحه ۱۳۸

معنی کلمات چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم

نخست: اول، آغاز لالایی: ترانه و آوازی که مادران برای خواباندن کودکان میخوانند.
معاصر: هم‌‍دوره، همعصر گونه: رخسار، چهره، صورت
موجب: سبب همدست: دارای اتحّاد، متحّد، همراه
همدلی: یکدل بودن، آنکه از نظر عاطفی با کسی همفکری داشته باشد. وجد: خوشی فراوان، شور و هیجان
همنوا: همصدا، همآواز، هماهنگ چشم انداز: منظره، آنچه از آینده در نظر مجسّم میشود.
حکیمان: دانشمندان فراتر: جلوتر، پیشتر، اشاره به ارزشمندی زبان فارسی است.
علامانه: با دانایی، مطابق با روش دانشمندان حکمت یگانه: در ایندرس به معنی، متحّد و یکپارچه
آمیز: سخن اخلاقی که عمل به آن، سبب رستگاری میشود، پند میبالم: در این درس، رشد میکنم.
معارف: (جمع معرفت) دانشها، علوم دلپذیر: دوست داشتنی
مناجات: نیایش، دعا تحسین: آفرین گفتن
معبود: خداوند (آنچه مورد پرستش واقع میشود.) خوار: ذلیل، حقیر
مهر: محبّت، عشق خدشه: خراش، نقص و اشکال
مهر بورزم: علاقهی فراوان داشته باشم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.