جواب کاربرگ شماره ۱ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۱ تعاون

* یکی از سه گزینه زیر را انتخاب و جای خالی را با آن پر کنید.

– نوشتن داستان یا خاطره‌ای کوتاه درباره تعاون

من خاطره‌ای از تعاون در مدرسه‌ام دارم. در کلاس ما، دانش‌آموزی بود که خانواده‌اش فقیر بودند و نمی‌توانستند هزینه تحصیل او را تأمین کنند. معلم ما از این موضوع خبردار شد و به دانش‌آموزان کلاس پیشنهاد کرد که به این دانش‌آموز کمک کنند.
دانش‌آموزان با خوشحالی قبول کردند. آنها هر روز مقداری از پول خود را برای کمک به این دانش‌آموز جمع می‌کردند. با گذشت چند ماه، مبلغ زیادی جمع شد.
با این پول، معلم ما برای دانش‌آموز فقیر، کتاب، دفتر و وسایل دیگر تهیه کرد. دانش‌آموز از این کمک بسیار خوشحال شد و قول داد که درس بخواند و آینده خوبی برای خود بسازد.
من از این خاطره، درس مهمی آموختم. یاد گرفتم که باید به دیگران کمک کنم، حتی اگر آنها را نمی‌شناسم.

– کشیدن نقاشی از صحنه ای که تعاون و همدلی انسان ها را نشان میدهد.
بر عهده دانش آموز

– پیدا کردن و چسباندن یک عکس که صحنه ای از همیاری و کمک به همنوعان را نشان دهد کاربرگه شماره ۱ تعاون

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.