جواب کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۱۱ آثار عصر ایلخانی و تیموری

هنرمندان و معماران ایرانی در دوران حکومتهای ایلخانی و تیموریان آثار ارزشمندی در رشته های گوناگون، خلق کردند. به آثار زیر خوب دقت کنید و بگویید هر اثر نشانگر کدام هنر و یا معماری است. 

کاربرگه شماره ۱۱ آثار عصر ایلخانی و تیموری

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.