جواب کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۱۶ نقشه افریقا

کاربرگه شماره ۱۶ نقشۀ افریقا

1- روی نقشه، نام مکانهای مورد نظر را بنویسید.
– نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره افریقا
جواب: اقیانوس هند ؛ اقیانوس اطلس ؛ دریای مدیترانه ؛ دریای سرخ و دریای عدن

– نام رشته کوهی که در شمال غربی افریقا قرار دارد.
جواب: رشته کوه اطلس

– نام دو قله بلند افریقا
جواب: قله کنیا و قله کلیمانجارو

– نام بزرگترین دریاچه افریقا
جواب: دریاچه ویکتوریا

– نام رودهای مهم افریقا
جواب: رود نیل ، رود کنگو ، رود نیجر ، رود اورانژ و رود زامبز

– نام صحرای بزرگ افریقا و بیابان کالاهاری
جواب: صحرای بزرگ

– نام خلیجی در غرب افریقا
جواب: خلیج گینه

2- نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
جواب: بر عهده دانش آموز است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.