جواب کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۸ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۸ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتمکاربرگه شماره ۱۸ نقشه استرالیا، نیوزیلند کاربرگه شماره ۱۸ نقشۀ استرالیا، نیوزیلند

1- روی نقشه موارد زیر را بنویسد.
– نام اقیانوس های اطراف استرالیا:
جواب: اقیانوس آرام جنوبی و اقیانوس هند

– نام رود، جلگه و بیابان مشخص شده:
جواب: رود دارلینگ ، جلگه مرکزی و بیابان ویکتوریا

–  نام کشور جزیره ای که در منطقه اقیانوسیه واقع است و پایتخت آن :
جواب: کشور استرالیا پایتخت آن کانبرا است. و کشور نیوزیلند و پایتخت آن ولینگتون است.

ـ نام پایتخت و دو بندر مهم استرالیا:
جواب: پایتخت آن کانبرا و دو بندر سیدنی و ملبورن مهم است.

ـ نام مدار فرضی که از استرالیا عبور میکند.
جواب: مدار راس الجدی (اپلیکیشن همیار)

ـ محل سد بزرگ مرجانی استرالیا:
جواب: شمال شرقی کشور استرالیا

2- نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
جواب: بر عهده دانش آموز است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.