جواب کاربرگ شماره ۲ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۲ مطالعات هشتم

کاربرگه ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۲ مطالعات هشتم

کاربرگه ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۲ دولت

۱- مراحل انتخاب و شروع به کار یک رئیس جمهور را با شماره گذاری مرتب کنید.
۲- با خط، هر یک از اخبار روزنامه ها را به یک وزارت خانه مربوط کنید.  کاربرگه شماره ۲ دولت مطالعات هشتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.