جواب کاربرگ شماره ۳ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۳ مطالعات هشتم

کاربرگه ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۳ مطالعات هشتم

کاربرگه ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۳  مقابله با خشم

همفکری کنید و بگویید در هر یک از موقعیتهای زیر افراد باید چه روش یا روشهایی برای مقابله با خشم انتخاب کنند و به کار ببرند

موقعیت (١)
پدر زهره به او و خواهرش قول داده بود که پنجشنبه آنها را به اتفاق دو نفر از دوستانشان به سینما ببرد ولی آن روز به قول خود عمل نکرد و به خانه تلفن زد و گفت که کاری برایش پیش آمده است. زهره و خواهرش عصبانی شدند و… .
آنها باید چه رفتاری از خود بروز بدهند؟

جواب: بهتر است با در ک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند

موقعیت (۲)
حمیده موضوعی را به یکی از دوستانش میگوید و از او میخواهد به دیگران نگوید، اما چند روز بعد متوجه میشود، چند نفر از همکلاسیهایش موضوع را میدانند. او عصبانی میشود و… .
حمیده چه واکنشی باید داشته باشد؟

جواب: ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ، پس نباید عصبانی شود بلکه با خونسردی ناراحتی خود را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا باید در انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد

موقعیت (۳)
رضا و خواهرش یک رایانه مشترک دارند. رضا مشغول کار با رایانه بود اما یک دفعه بدون آنکه بخواهد، چند مورد از فایلهای مهمی را که خواهرش ذخیره کرده بود، پاک کرد. خواهر رضا، بسیار عصبانی شد.
رضا چه کار باید بکند؟

جواب: با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند وقول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران کند.

موقعیت (۴)
 شهرام از نانوایی محل، نان گرفته و در حال رفتن به خانه است. در همسایگی خانه شهرام، پسری زندگی میکندکه چند سال از او بزرگتر است و اغلب حالت خشمگین و پرخاشگر دارد. همچنین معمولاً دیگران را مسخره و تحریک به دعوا میکند و بهانهای هم برای دعوا، پیش میکشد. شهرام از کنار او رد میشود تا به خانه برود اما آن پسر جلویش را میگیرد و شروع به فحش دادن میکند. شهرام با متانت به راهش ادامه میدهد اما باز مورد توهین قرار میگیرد. شهرام چه رفتاری باید داشته باشد؟

جواب: سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.