جواب کاربرگ شماره ۴ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۴ مطالعات هشتم

کاربرگه ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۴ مطالعات هشتم

کاربرگه ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۴ فناوری ارتباطات، پیشبینی آینده

فرض کنید زمان، چهل سال جلوتر رفته و تحولات در فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ادامه یافته و محصولات جدیدی ابداع و اختراع شده است. تصور خود را درباره فضای چهل سال بعد، اختراع یک محصول جدید و نقش آن در زندگی انسان ها به صورت یک متن کوتاه در این قسمت بنویسید و یا یک نقاشی خیالی درباره آن بکشید.

کاربرگه شماره ۴ فناوری ارتباطات، پیشبینی آینده مطالعات هشتمکاربرگه شماره ۴ فناوری ارتباطات، پیشبینی آینده

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.