جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات هشتم

کاربرگه ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات هشتم

کاربرگه ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۵ عصر جاهلیت

با مطالعه متن درس ۹، نشانه های عصر جاهلیت را از متن استخراج نمایید و در دایره ها قرار دهید.

نشانه های عصر جاهلیت:
– بت پرستی
– تعصب قبیله ای
– گسترش بیسوادی
– رواج غارتگری و درگیری های قبیله ای
– جنگ و خون ریزی
– وضعیت نامناسب اجتماعی زنان و دختران

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.