جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات هشتم

کاربرگه ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات هشتم

کاربرگه ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم /  کاربرگه شماره ۶ منشور حکومتی امام علی

شور حکومتی امام علی
وقتی امیرالمومنین علی ، مالک اشتر یکی از یاران خود را به حکومت مصر منصوب کرد، به او نامهای نوشت. این نامه یکی از مهمترین اسناد سیاسی و حقوقی تاریخ اسلام است. در این نامه، امام ویژگیهای حکومت اسلامی، و روابط متقابل مردم و حاکمان را بیان کرده است.
یی از این نامه را مرور کنید و بگویید هر فراز مربوط به کدام یک از اصول حکومتی آن حضرت است؟
فرازهایی از نامۀ علی به مالک اشتر فرماندار مصر: ای مالک…  کاربرگه شماره ۶ منشور حکومتی امام علی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.