جواب درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۶ و ۶۷

جواب درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۶ و ۶۷

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس دهم

جواب درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۶ و ۶۷

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس دهم

گام به گام فارسی دوم / درس ۱۰:: هنرمند

درست، نادرست صفحه ۶۶ فارسی دوم

۱- سفالگر با گِل چیزهای زیبا می‌سازد.
درست✅

۲- عکّاس با دوربین عکس می‌گیرد.
درست✅

۳- پدرم گفت: «فقط نقاش‌ها هنرمندند.»
نادرست❌

گوش‌کن و بگو صفحه ۶۶ فارسی دوم

۱- به چه کسی هنرمند می‌گویند؟
کسی که کاری را با دقت و فکر انجام میدهد هنرمند است.
۲- کدام هنرها با تصویر سروکار دارند؟
عکاسی ، نقاشی
۳- کدام یک از هنرها را بیشتر دوست داری؟ چرا؟
نقاشی ، زیرا میتوانم هرچیزی که دوست دارم را روی کاغذ بکشم

۴- یک هنرمند چگونه می تواند در کارهایش موفق باشد؟
کار ها را با دقت و فکر انجام دهد و صبر داشته باشد.

واژه‌سازی صفحه ۶۶ فارسی دوم

واژه‌سازی صفحه ۶۶ فارسی دوم

بیاموز و بگو صفحه ۶۷ فارسی دوم

بیاموز و بگو صفحه ۶۷ فارسی دوم

حالا تو بگو صفحه ۶۷ فارسی دوم

من می‌آیم.← ……
من خواهم آمد

او رفت ← ……
او خواهد رفت

پروانه نشت. ← ……
پروانه خواهد نشست

او از پدرش می‌پرسد. ← ……
او از پدرش خواهد پرسید

پیداکن و بگو صفحه ۶۷ فارسی دوم

۱- کلمه‌هایی که با «گر» ساخته شده‌اند.
سفالگر

۲- کلمه‌هایی که در آن‌ها «ه» به‌کار رفته است.
نگاه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.