جواب درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۴ و ۷۵

جواب درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۴ و ۷۵

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس دوازدهم

جواب درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۴ و ۷۵

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس دوازدهم

گام به گام فارسی دوم / درس ۱۲:: فردوسی

درست، نادرست صفحه ۷۴ فارسی دوم

۱- آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد.
نادرست❌

۲- همه‌ی داستان‌های شاهنامه به شعر است.
درست✅

۳- فردوسی چهل سال زحمت کشید تا کتاب شاهنامه را نوشت.
نادرست❌

۴- شهر توس در نزدیکی مشهد است
درست✅

گوش‌کن و بگو صفحه ۷۴ فارسی دوم

۱- شاهنامه‌ی فردوسی درباره‌ی چیست؟
درباره ی ایران و پهلوانان آن نوشته شده است

۲- بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌های شاهنامه کیست؟
رستم

۳- فردوسی برای نوشتن شاهنامه چند سال زحمت کشید؟
۳۰ سال ، او شاهنامه را نوشت تا زبان فارسی را برای ما که امروز با زبان فارسی حرف میزنیم ، زنده نگه دارد.

حالا تو بگو صفحه ۷۴ فارسی دوم

زیبازیباترزیباترین
دور ← ..دور تر.. ← ..دور ترین..
نزدیک ← ..نزدیک تر. ← …نزدیک ترین..
بلند ← ..بلند تر… ← .بلند ترین..

بیاموز و بگو صفحه ۷۵ فارسی دوم

بیاموز و بگو صفحه ۷۵ فارسی دوم

حالا تو بگو صفحه ۷۵ فارسی دوم

ن پارسال در مسابقه‌ی علمی مدرسه، نفر اوّل شدم.
– من سال گذشته در مسابقه علمی مدرسه نفر اوّل شدم.
– من امسال در مسابقه ی علمی نفر اوّل شدم.

پیداکن و بگو صفحه ۷۵ فارسی دوم

۱- اسم‌هایی که در درس آمده است.
رضا ، مشهد ، توش ،  فردوسی ،  شاهنامه ،  ایران ،  رستم

۲- کلمه‌هایی که در آن‌ها حرف «ش» به کار رفته است.
نوشت ، کشیده ، شاهنامه ، گذشته ، مشهد ، شهر ، شاعر ، برگشتن

فکر کن و بگو صفحه ۷۵ فارسی دوم

۱- چرا مردمِ میهنِ‌ما، به فردوسی احترام می‌گذارند؟
چون شاعر بزرگی است.

۲- به جُز فردوسی کدام یک از شاعران را می‌شناسی؟
مولانا ، سعدی

کتاب خوانی صفحه ۷۵ فارسی دوم

۱- وقتی جوجه کلاغ حرف مادرش را گوش نکرد، چه شد؟
تصمیم گرفت از روی درخت پرواز کند اما نتوانست و با سر توی بوته خار افتاد

۲- «یک کلاغ، چهل کلاغ» یعنی چه؟
یعنی تغییر دادن یک حرف یا ماجرایی که دیگر شبیه واقعیت نباشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.