جواب درس ۱۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۰

جواب درس ۱۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۰

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس پانزدهم

جواب درس ۱۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۰

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس پانزدهم

گام به گام فارسی دوم / درس ۱۵:: نوروز

جواب درست، نادرست صفحه ۹۶ فارسی دوم

۱- سفره‌ی هفت سین را روز سیزده به در می‌چینیم.
نادرست❌

۲- تحویل سال وقتی است که سال نو شروع می‌شود.
درست✅

۳- مردم ایران در جشن نیکوکاری شرکت می‌کنند.
درست✅

۴- در نوروز مردم به دید و بازدید یکدیگر میروند.
درست✅

جواب گوش کن و بگو صفحه ۹۶ فارسی دوم

۱- اوّلین روزِ سالِ نو در کشور ما چه روزی است؟
روز اول فروردین

۲- چرا به سفره‌ی تحویلِ سالِ نو هفت‌سین می‌گویند؟
چون هفت چیز در سفره میگذاریم که نام آنها با (س) شروع میشود.

۳- شما بر سر سفره‌ی هفت‌سین چه چیزهایی می‌گذارید؟
سیب ، سرکه ، سمنو ، سماق ، سیر ، سبزه ، سنجد ، آینه ، شمع روشن ، قرآن ، ماهی قرمز

۴- نوروز چه روزی است؟
اولین روز هر سال جدید را نوروز میگویند

جواب حالا تو بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم

ورزش‌کار …
یعنی کسی که ورزش می کند
خدمت‌کار …
یعنی کسی که به دیگران خدمت می کند

جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم

جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۷ کتاب درسی
حالا تو بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم

فرشته + ان =
فرشتگان

گذشته + ان =
گذشتگان

زنده + ان =
زندگان

اگر در آخر کلمه‌ای، حرف (ه ـه) باشد و بخواهیم آن کلمه را با «ان» جمع ببندیم، (ه ـه) را برمی‌داریم و به جای «ان»، «گان» می‌گذاریم.

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم

۱- درس را بخوان و کلمه‌هایی را که با «سـ» شروع می‌شوند، پیدا کن.
سیر ، سنجد ، سیب ، سال ، ساختن ، سرسبزی ، سفره ، سرکه ، سمنو

۲- در درس کلمه‌هایی را که یکی از نشانه‌های «ﻋ ﻌ ﻊ ع» دارند، پیدا کن.
طبیعت ،  عید ، دعا ، اعضا ، شمع ها ، شروع ، بعضی ، عیدی ، باعث

جواب فکر کن و بگو صفحه ۹۸ فارسی دوم

۱- درباره‌ی جشن نیکوکاری چه می‌دانی؟
جشنی است که قبل از سال نو برگزار می شود در این جشن به نیازمندان کمک می کنیم

۲- تو در برگزاری جشنِ نوروز، چگونه به بزرگ‌ترها کمک می‌کنی؟
در خانه تکانی و چیدن سفره و مهربانی با مهمان هایی که برای عید دیدنی به خانه ما می آیند.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۰ فارسی دوم

۱- چرا هر سال عمونوروز به دیدن خواهرش ننه‌سرما می‌رود؟
برای بردن آمدن خبر فصل بهار

۲- چرا ننه‌سرما نتوانست برادرش عمونوروز را ببیند؟
چون زیر آفتاب ملایم بهاری خوابش برده بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.