جواب درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵

جواب درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس شانزدهم

جواب درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس شانزدهم

گام به گام فارسی دوم / درس ۱۶:: پَروازِ قَطره

جواب درست، نادرست صفحه ۱۰۴ فارسی دوم

۱- خورشید کنار آسمان بود.
نادرست❌

۲- قطره دلش می‌خواست ابر بشود و ببارد.
درست✅

۳- قطره‌ها کم‌کم گرم شدند؛ بعد هم آرام‌آرام بخار شدند.
درست✅

۴- آب دریا موجی زد و و قطره های آب به اطراف پراکنده شدند.
درست✅

جواب  گوش‌کن و بگو صفحه ۱۰۴ فارسی دوم

۱- خورشید چه دید؟
قطره ی ایی رادید که خیلی ناراحت است

۲- چرا قطره‌ها دوست داشتند به شکل ابر دربیایند؟
چون دوست داشتند در آسمان به این طرف و آن طرف بروند.

۳- پایان داستان چه شد؟
خورشید با گرما و نور خود قطره ها را تبدیل به بخار کرد و بخار ها در آسمان تبدیل به ابر قشنگی شدند.

۴-وقتی قطره های آب تبدیل به ابر شدند چه کردند؟
ابر کوچولو آنقدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

جواب حالا تو بگو صفحه ۱۰۴ فارسی دوم

ناآشنا، نامرتّب، نادرست، نابینا، ناشنوا، ناراضی
ناذآشنا : یعنی کسی که آشنا نباشد.
نامرتّب: یعنی جایی که مرتب نباشد.
نادرست: به چیزی گه درست نباشد می گویند.
نابینا: به کسی که نمی بیند ، نابینا می گویند.
ناشنوا: به کسی که نمی شنود ، ناشنوا می گویند.
ناراضی: به کسی که راضی نباشد ، ناراضی میگویند.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم

جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم

جواب حالا تو بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم

علی درسش را خواند ← ….
علی کم کم درسش را خواند.

گلی آمد ← …..
گلی دوان دوان آمد.

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم

۱- کلمه‌هایی را که حرف «ﺣ ح» دارند.
حالا – صحرا – ناراحت –  خوشحال

۲- کلمه‌هایی را که حرف «و» در آن‌ها صدای «اُ» می‌دهد.
موج – دوباره – خوشحال – خورشید

جواب فکر کن و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم

۱- خورشید چه فایده‌هایی دارد؟
همه جا را روشن میکند و باعث گرم شدن میشود. همچنین باعث تشکیل ابر ها میشود.

۲- چرا باید در مصرفِ آب صرفه‌جویی کنیم؟
زیرا آب آشامیدنی کم است و اسراف کار زشتی است و هیچ موجودی بدون آب نمی تواند زنده بماند.

جواب سوال حکایت شیر و موش فارسی دوم

٭ به نظر شما چرا شیر در دام شکارچی ها افتاد؟
چون شیر مغرور بود و هیچ وقت فکر نمی کرد که شاید روزی سلطان جنگل هم گرفتار شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.