جواب درس ۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۳ و ۳۴

جواب درس ۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۳ و ۳۴

گام به گام فارسی دوم دبستان درس پنجم

جواب درس ۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۳ و ۳۴

گام به گام فارسی دوم دبستان درس پنجم

گام به گام فارسی دوم / درس ۵:: چوپان درستکار

درست، نادرست صفحه ۳۳ فارسی دوم

۱- چوپان مرد درست کاری بود.
درست✅

۲- چوپان هر بار صاحبِ گوسفندان را نصیحت می‌کرد.
درست✅

۳- صاحبِ گوسفندان، در فکر فرو رفت.
درست✅

۴- صاحب گوسفندان انسان درستکاری بود.
درست✅

گوش‌کن و بگو صفحه ۳۳ فارسی دوم

۱- چرا مرد با شنیدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟
زیرا با جمله چوپان متوجه اشتباه خود شد.

۲- مَثَل «قطره‌قطره جمع گردد، وانگه‌ی دریا شود.» یعنی چه؟
یعنی هر چیزی هر چقدر هم کوچک و ناچیز باشد، مثل قطره آب اگر مدتی بگذرد و ادامه داشته باشدو کم کم جمع میشود و به اندازه دریا زیاد میشود.

۳- صاحب گوسفندان چگونه نتیجه‌ کار خود را دید؟
روزی باران شدیدی شروع به باریدن کرد ؛ چوپان که گوسفندان را به چرا برده بود، سیل بزرگی به راه افتاد و همه گوسفندان از بین رفتند.

واژه سازی صفحه ۳۳ فارسی دوم

حالا تو بگومانند نمونه‌های بالا، برای هر کلمه جمله‌ای بساز.
زیاد   باران زیاد می‌بارد ← باران کم می‌بارد
راست‌گو چوپان راست‌گو است  ← چوپان دروغگو است .
بزرگ خانه‌ی ما بزرگ است ← خانه ما کوچک است

حالا تو بگو صفحه ۳۴ فارسی دوم

بیاموز و بگو صفحه ۳۴ فارسی دوم

پیدا کن و بگو صفحه ۳۴ فارسی دوم

۱- کلمه‌هایی که حرف «ص» یا «ط» دارند.
صاحب، نصیحت، قطره

۲- کلمه‌هایی را که با «ها» جمع‌بسته شده‌اند.
گوسفند ها، حرف های، آب های

۳- کلمه هایی که حرف «چ» دارند.
چوپان، چَرا، ناچار

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.