جواب درس ۸ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۲ و ۵۳

جواب درس ۸ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۲ و ۵۳

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس هشتم

جواب درس ۸ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۲ و ۵۳

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس هشتم

گام به گام فارسی دوم / جواب فارسی دوم درس ۸:: از همه مهربان تر

درست، نادرست صفحه ۵۲ فارسی دوم

۱- ما در دعا با خدا درِد دل می‌کنیم.
درست✅

۲- همه، آدم‌های مهربان را دوست دارند.
درست✅

۳- ما فقط برای خودمان دعا می‌کنیم.
نادرست❌

۴- دعا یعنی درد و دل کردن با خدا.
درست✅

گوش کن و بگو صفحه ۵۲ فارسی دوم

۱- دعا یعنی چه؟
یعنی حرف زدن با خدا و کمک خواستن ار خدا

۲- چرا خدا را شکر می‌کنیم؟
چون به ما نعمت های زیادی داده است

۳- چه کارهایی می‌توانی انجام‌دهی تا خدا تو را بیشتر دوست داشته باشد؟
احترام گذاشتن به پدر و مادر ، معلم و هم کلاسی های خود

واژه سازی صفحه ۵۲ فارسی دوم

واژه سازی صفحه ۵۲ فارسی دوم

حالا تو بگو صفحه ۵۲ فارسی دوم

حالا تو بگو صفحه ۵۲ فارسی دوم

بیاموز و بگو صفحه ۵۳ فارسی دوم

به این کلمه‌ها توجّه کن:
کبری، عیسی، مصطفی، یحیی، مجتبی، مرتضی. حرف «ی» در پایان این کلمه‌ها صدای «آ» می‌دهد.
برای اینکه این کلمات را درست بخوانیم، روی حرف «ی» علامت « ٰ » می‌گذاریم مانند موسیٰ.
– حالا بگو چه کلمه‌ای در درس به کار رفته است که حرف «ی» در آخر آن صدای «آ» می‌دهد
جواب: حتی

پیداکن و بگو صفحه ۵۳ فارسی دوم

۱- کلمه‌هایی را که «ﻋ ﻌ ‍ع ع» دارند
دعا ، یعنی ، موقع ، سعی

۲- جمله‌ای که علامت «!» دارد.
صفحه ۵۱ خط آخر

۳- در موقع دعا با ………….. سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم.
خدا