گرامر درس اول زبان نهم

گرامر درس اول زبان نهم

دستور زبان درس ۱ انگلیسی نهم

گرامر درس اول زبان نهم

دستور زبان درس ۱ انگلیسی نهم

گرامر درس اول / در بخش زیر برای شما عزیزان گرامر درس اول زبان انگلیسی نهم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

ساختار جمله در زبان انگلیسی

فرمول ساختار جمله :

کامل کننده جمله + فعل + فاعل

مثال:

I am clever.
She is clever.
He is clever.
It is clever.
You are clever.
We are clever.
They are clever.
Pedram is clever.
Amin and Amir are clever.
Ali is clever.

شکل مخفف جمله های مثبت

مثال :

I‘m neat.
She‘s neat.
He‘s neat.
It‘s neat.
We‘re neat.
You‘re neat.
They‘re neat

سوالی کردن جمله

در جملا تی که فعل (to be (am is are  دارند برای سوالی کردن، کافی است فعل و فاعل را جابه جا کنیم.سوالی کردن جمله

منفی کردن جمله

در جملا تی که فعل (to be (am is are دارند برای منفی کردن، کافی است بعد از فعل کلمه not را اضافه کنیم.منفی کردن جمله

شکل مخفف جمله های منفی

گرامر زبان نهمتوجه: تنها این مورد استثناء است و I amn’t  نمیشه گفت و اشتباه است.👆

شکل مخفف جمله های منفی

 

استفاده از There is , There are

There is , There are وجود کسی یا چیزی را در جایی نشان می دهند.
There is( وجود دارد) برای جملات مفرد
There are( وجود دارند) برای جملات جمع به کار می روند.

استفاده از There is , There are استفاده از There is , There are

 

پاسخ کوتاه به جمله های سوالی

پاسخ کوتاه به جمله های سوالی 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.