گام به گام علوم و فنون یازدهم انسانی

 1. جواب خود ارزیابی درس ۱ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۱۹
 2. جواب خود ارزیابی درس ۲ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵
 3. جواب خود ارزیابی درس ۳ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۳۱ و ۳۲ و ۳۳
 4. جواب خود ارزیابی درس ۴ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۴۰ و ۴۱
 5. جواب خود ارزیابی درس ۵ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۴۶ تا ۵۰
 6. جواب خود ارزیابی درس ۶ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۵۳ تا ۵۶
 7. خود ارزیابی درس ۷ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۶۱ تا ۶۲
 8. خود ارزیابی درس ۸ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۶۷ تا ۷۰
 9. خود ارزیابی درس ۹ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۷۵ تا ۷۷
 10. خود ارزیابی درس ۱۰ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۸۶ تا ۸۷
 11. خود ارزیابی درس ۱۱ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۹۲ تا ۹۴
 12. خود ارزیابی درس ۱۲ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۹۷ تا ۱۰۷

گام به گام علوم و فنون یازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی علوم فنون یازدهم

گام به گام علوم و فنون یازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی علوم فنون یازدهم

در این مطلب برای شما عزیزان پایه یازدهم و کنکوری جواب فعالیت ها و خود ارزیابی های علوم و فنون یازدهم رشته انسانی را قرار داده ایم. شما میتوانید با کلیک روی هر یک از لینک های بالا به جواب فعالیت های این درس دسترسی داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.