گام به گام هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

  1. جواب درس ۱ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰، ۱۲، ۱۳
  2. جواب درس ۲ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹
  3. جواب درس ۳ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۳، ۲۴
  4. جواب درس ۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۹، ۳۰
  5. جواب درس ۵ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۱
  6. جواب درس ۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷
  7. جواب درس ۷ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶
  8. جواب درس ۸ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

گام به گام هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

جواب سوالات هدیه های آسمان پنجم

گام به گام هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

جواب سوالات هدیه های آسمان پنجم

در بخش قبل برای شما عزیزان سوالات هدیه های آسمانی پنجم را قرار داده بودیم؛ در این بخش نیز گام به گام هدیه ها پنجم ابتدایی  را آماده کرده ایم.

در این بخش جواب فعالیت های هدیه های آسمانی کلاس پنجم در بخش های بالا قرار گرفته شده که شما عزیزان میتوانید با کلیک روی هر یک از لینک های بالا آنها را مشاهده و استفاده نمایید.