گام به گام هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

 1. جواب درس ۱ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰، ۱۲، ۱۳
 2. جواب درس ۲ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹
 3. جواب درس ۳ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۳، ۲۴
 4. جواب درس ۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۹، ۳۰
 5. جواب درس ۵ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۱
 6. جواب درس ۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷
 7. جواب درس ۷ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶
 8. جواب درس ۸ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲
 9. جواب درس ۹ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱
 10. جواب درس ۱۰ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸
 11. جواب درس ۱۱ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۸۱، ۸۳، ۸۴
 12. جواب درس ۱۲ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۲
 13. جواب درس ۱۳ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۸
 14. جواب درس ۱۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷
 15. جواب درس ۱۵ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵
 16. جواب درس ۱۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲
 17. جواب درس ۱۷ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷

گام به گام هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

جواب سوالات هدیه های آسمان پنجم

گام به گام هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

جواب سوالات هدیه های آسمان پنجم

در بخش قبل برای شما عزیزان سوالات هدیه های آسمانی پنجم را قرار داده بودیم؛ در این بخش نیز گام به گام هدیه ها پنجم ابتدایی  را آماده کرده ایم.

در این بخش جواب فعالیت های هدیه های آسمانی کلاس پنجم در بخش های بالا قرار گرفته شده که شما عزیزان میتوانید با کلیک روی هر یک از لینک های بالا آنها را مشاهده و استفاده نمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.