گام به گام فارسی هشتم

 1. جواب درس ۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۴، ۱۵
 2. جواب درس ۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۲۰، ۲۲، ۲۸
 3. جواب درس ۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۳، ۳۴
 4. جواب درس ۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۹، ۴۱
 5. جواب درس ۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۴۹، ۵۰
 6. جواب درس ۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۵۵، ۵۶، ۵۷
 7. جواب درس ۸ فارسی هشتم؛ صفحه ۶۱، ۶۲
 8. جواب درس ۹ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۳، ۷۴
 9. جواب درس ۱۰ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۸، ۷۹
 10. جواب درس ۱۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۸۳، ۸۵
 11. جواب درس ۱۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲
 12. جواب درس ۱۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۷، ۹۸
 13. جواب درس ۱۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۶
 14. جواب درس ۱۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۱۸، ۱۱۹
 15. جواب درس ۱۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶

گام به گام فارسی هشتم

خودارزیابی ، گفت‌وگو ، فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم

گام به گام فارسی هشتم

خودارزیابی ، گفت‌وگو ، فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم

امروز نیز برای شما عزیزان پایه هشتم ، قصد داریم تا گام به گام فارسی هشتم را در سایت همیار قرار دهیم؛ همان طور که در عنوان این نوشته گفته شد شما میتوانید با کلیک کردن روی لینک های بالا به خودارزیابی ، گفت‌وگو ، فعالیت‌های نوشتاری فارسی هشتم دسترسی داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.