گام به گام آموزش قرآن هشتم

 1. جواب فعالیت درس ۱ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰
 2. جواب فعالیت درس ۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸
 3. جواب فعالیت درس ۳ قرآن هشتم؛ صفحه ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷
 4. جواب فعالیت درس ۴ قرآن هشتم؛ صفحه ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۵، ۴۶
 5. جواب فعالیت درس ۵ قرآن هشتم؛ صفحه ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۵، ۵۶
 6. جواب فعالیت درس ۶ قرآن هشتم؛ صفحه ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴
 7. جواب فعالیت درس ۷ قرآن هشتم؛ صفحه ۶۶، ۶۸، ۶۹، ۷۲، ۷۳
 8. جواب فعالیت درس ۸ قرآن هشتم؛ صفحه ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۸۲
 9. جواب فعالیت درس ۹ قرآن هشتم؛ صفحه ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۰
 10. جواب فعالیت درس ۱۰ قرآن هشتم؛ صفحه ۹۲، ۹۴، ۹۵، ۹۷، ۹۸
 11. جواب فعالیت درس ۱۱ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۷
 12. جواب فعالیت درس ۱۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵

گام به گام آموزش قرآن هشتم

جواب فعالیت های قرآن هشتم

گام به گام آموزش قرآن هشتم

جواب فعالیت های قرآن هشتم

همانطور که قول داده بودیم ، امروز در سایت همیار برای شما عزیزان پایه هشتمی گام به گام آموزش قرآن هشتم را آماده کرده ایم. شما میتوانید در این بخش جواب فعالیت ها ، تمرینات و معنی آموزش قرآن هشتم را مشاهده کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.