گام به گام فارسی نهم (درس به درس)

 1. جواب درس ۱ فارسی نهم؛ صفحه ۱۴، ۱۵
 2. جواب درس ۲ فارسی نهم؛ صفحه ۲۰، ۲۱
 3. جواب درس ۳ فارسی نهم؛ صفحه ۲۷، ۲۸
 4. جواب درس ۴ فارسی نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۰
 5. جواب درس ۶ فارسی نهم؛ صفحه ۵۰، ۵۲
 6. جواب درس ۷ فارسی نهم؛ صفحه ۵۶، ۵۷
 7. جواب درس ۸ فارسی نهم؛ صفحه ۶۲، ۶۳
 8. جواب درس ۹ فارسی نهم؛ صفحه ۷۱، ۷۲، ۷۳
 9. جواب درس ۱۰ فارسی نهم؛ صفحه ۷۹، ۸۰
 10. جواب درس ۱۱ فارسی نهم؛ صفحه ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۹۰
 11. جواب درس ۱۲ فارسی نهم؛ صفحه ۹۴، ۹۵، ۹۶
 12. جواب درس ۱۳ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱
 13. جواب درس ۱۴ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۸، ۱۰۹
 14. جواب درس ۱۶ فارسی نهم؛ صفحه ۱۲۱، ۱۲۲
 15. جواب درس ۱۷ فارسی نهم؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷

گام به گام فارسی نهم (درس به درس)

جواب سوالات فارسی نهم

گام به گام فارسی نهم (درس به درس)

جواب سوالات فارسی نهم

در بخش قبل برای شما کاربران عزیز همیار ، معنی فارسی نهم را قرار داده بودیم. در این قسمت قصد داریم جواب فعالیت های فارسی نهم از درس اول تا درس هفدهم را برای شما عزیزان قرار دهیم. شما میتوانید با کلیک کردن روی لینک های بالا به جواب فعالیت های هر بخش دسترسی داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.