گام به گام قرآن نهم (درس به درس)

 1. جواب فعالیت درس ۱ قرآن نهم؛ صفحه ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱
 2. جواب فعالیت درس ۲ قرآن نهم ؛ صفحه ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱
 3. جواب فعالیت درس ۳ قرآن نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۰
 4. جواب فعالیت درس ۴ قرآن نهم؛ صفحه ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۵۰
 5. جواب فعالیت درس ۵ قرآن نهم؛ صفحه ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹
 6. جواب فعالیت درس ۶ قرآن نهم؛ صفحه ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۶، ۶۷
 7. جواب فعالیت درس ۷ قرآن نهم؛ صفحه ۶۹، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۷۶
 8. جواب فعالیت درس ۸ قرآن نهم؛ صفحه ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۵، ۸۶
 9. جواب فعالیت درس ۹ قرآن نهم؛ صفحه ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۴، ۹۵
 10. جواب فعالیت درس ۱۰ قرآن نهم؛ صفحه ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۵
 11. جواب فعالیت درس ۱۱ قرآن نهم؛ صفحه ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳

گام به گام قرآن نهم (درس به درس)

جواب فعالیت های قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم (درس به درس)

جواب فعالیت های قرآن نهم

در بخش زیر در سایت همیار قصد داریم تا جواب فعالیت های آموزش قرآن کلاس نهم را قرار دهیم.
شما میتوانید در این بخش معنی جملات قرآنی پایه نهم و جواب فعالیت ها و پرسش های کتاب درسی قرآن نهم را مشاهده و دریافت نمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.