گام به گام فارسی دوم ابتدایی

 1. جواب درس ۱ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۶ و ۷ و ۸
 2. جواب درس ۲ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱ و ۱۲
 3. جواب درس ۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹
 4. جواب درس ۴ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۶ و ۲۷ و ۳۰
 5. جواب درس ۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۳ و ۳۴
 6. جواب درس ۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ و ۴۰
 7. جواب درس ۷ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۴ و ۴۵ و ۴۸
 8. جواب درس ۸ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۲ و ۵۳
 9. جواب درس ۹ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۲
 10. جواب درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۶ و ۶۷
 11. جواب درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۴ و ۷۵
 12. جواب درس ۱۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴
 13. جواب درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰
 14. جواب درس ۱۵ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۰
 15. جواب درس ۱۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵
 16. جواب درس ۱۷ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۳

گام به گام فارسی دوم ابتدایی

جواب سوالات فارسی دوم دبستان

گام به گام فارسی دوم ابتدایی

جواب سوالات فارسی دوم دبستان

در مطالب قبلی برای شما عزیزان معنی فارسی دوم را قرار داده بودیم . امروز قصد داریم تا گام به گام فارسی دوم دبستان را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. شما میتوانید با کلیک روی لینک های بالا جواب فعالیت های کتاب فارسی دوم ابتدایی دسترسی داشته باشید.

لطفاً نظرات خود را درباره گام به گام فارسی دوم درس به درس در بخش زیر بنویسید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.